Otvorený list Rádiu Slovensko

Vážená inštitúcia RTVS – programová služba Rádio Slovensko,

dňa 8. marca ste pri príležitosti MDŽ v doobedňajšom vysielaní venovali tejto problematike vysielací vstup v trvaní 24 minút – od 10:46 do 11:10 (z čoho posledných desať minút vyplnil rádiožurnál). Teší ma, že ste sa Medzinárodnému dňu žien venovali, chcem sa však spýtať, či bolo skutočne nutné rámcovať tému MDŽ zamilovanými mužmi.

Vysielací vstup pod názvom Zamilovaný mozog ste na svojej stránke doplnili stručným popisom, v ktorom doslovne uvádzate: „Dnes majú ženy svoj sviatok, pripomíname si totiž Medzinárodný deň žien! A nežné pohlavie bolo pre mužov odjakživa predmetom túžby, či skvelou umeleckou inšpiráciou. Čo sa ale odohráva v mozgu muža, ktorý je zamilovaný do ženy? Dlho bola táto otázka pre vedu nezodpovedateľnou, dnes už neurofyziológovia vedia o tom viac…“

Celé znenie otvoreného listu si môžete prečítať na: feministky.sk

Ako citovať tento článok:

red. Otvorený list Rádiu Slovensko In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 13/03/2012. Získané 25/07/2024 - 18:10. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/otvoreny-list-radiu-slovensko