Otvorený list riaditeľke Bábkového divadla na Rázcestí

Vážená pani Iveta Škripková,
riaditeľka Bábkového divadla na Rázcestí, 
tento list adresujeme Vám a Bábkovému divadlu na Rázcestí v mene obce divadelných kritikov organizácie Slovenské centrum AICT (členská organizácia Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov). 

V súčasnosti opäť s obavami sledujeme dianie v Banskobystrickom samosprávnom kraji, ktoré sa momentálne dotýka aj Vášho divadla. Považujeme za neprípustné, aby predseda BBSK Marian Kotleba svojvoľne rozhodoval o financiách, ktoré ste iniciatívne získali z iných zdrojov. Váš projekt STOP EXSTRÉMIZMU považujeme za potrebný príspevok ku vzdelávaniu mládeže v oblasti ľudských práv a k témam ako xenofóbia či rasizmus. O jeho opodstatnenosti svedčí aj dotácia pridelená z Ministerstva zahraničných vecí. Súčasťou projektu je predstavenie inscenácie List čiernemu synovi, ktorá vznikla adaptáciou poviedky Ireny Brežnej. Brežná – pôvodom zo Slovenska, mnohonásobne oceňovaná spisovateľka a vojnová reportérka, je medzinárodne uznávanou autorkou, pravidelne publikuje v nemeckých a švajčiarskych médiách, jej prózy vyšli v nemčine aj v slovenčine. Inscenácia List čiernemu synovi je intímnou výpoveďou ženy – matky, ktorá sa po celý život stretáva so stereotypmi a xenofóbnymi prejavmi.

Bábkové divadlo na Rázcestí zodpovedne pristupuje k výchove nových divákov nielen prostredníctvom vzdelávacích projektov o divadle, ale rozširuje ich obzory práve projektmi ako sú STOP EXTRÉMIZMU, Lexikón sexizmu, Ženské úteky a pod. Dúfame, že sa Vaša situácia, ktorá je určite len nezmyselným nedorozumením, okamžite vysvetlí a predseda BBSK dotáciu podpíše. Vyjadrujeme Vám plnú podporu pri realizácii projektu aj pri riešení situácie.

Za výbor Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov
Zuzana Uličianska, predsedníčka
Dária Fojtíková Fehérová, podpredsedníčka
Lenka Dzadíková, členka výboru
Lucia Lejková, členka výboru
Michaela Mojžišová, členka výboru

 

V Bratislave dňa 28. septembra 2015

 

Otvorený list bol zverejnený na webovej stráne: www.aict.sk

 

Ako citovať tento článok:

red. Otvorený list riaditeľke Bábkového divadla na Rázcestí In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 30/09/2015. Získané 30/07/2021 - 12:44. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/otvoreny-list-riaditelke-babkoveho-divadla-na-razcesti