Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia

Deviaty septembrový deň si pripomíname obete holokaustu a rasovo motivovaného násilia. Tento pamätný deň je smutnou spomienkou na prijatie Židovského kódexu vládou slovenského štátu 9. septembra 1941. Legislatívna norma v rozsahu 270 paragrafov sumarizovala dovtedy prijaté protižidovské nariadenia a ďalej ich rozširovala. Inšpiráciou sa síce stali nacistické Norimberské zákony, ale boli to predstavitelia vojnového slovenského štátu, ktorí vyhlásili vlastných občanov a občianky za menejcenných a vystavili ich prenasledovaniu, diskriminácii a deportáciám do koncentračných táborov. Väčšina z nich sa už nevrátila.

Pripomeňme si obete holokaustu úryvkami z knihy Mojich 7 životov. Agneša Kalinová hovorí o svojich blízkych, ktorých holokaust postihol, ako aj o tom, ako sa so stratou blízkych vyrovnávala.

Ako citovať tento článok:

red. Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 08/09/2012. Získané 25/02/2024 - 14:32. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/pamaetny-den-obeti-holokaustu-rasoveho-nasilia