Pani Georgiadesová na cestách (ukážka)

„Moje dojmy z ciest sú také silné, že ich musím oznámiť aj iným. Už som odbavila niekoľko návštev a od rozprávania som zachrípla ako starý hrniec. Už aj na ceste začala som kašlať ako... A že to, čo som rozprávala a ešte viac ako som to rozprávala, došlo medzi paniami toľkej obľuby (na pánov sa nespytujem, tí všetko skritizujú a ak sa im nepáči, nech povedia lepšie), zaumienila som si, že tentoraz sa Ti zamiešam do remesla a opíšem našu cestu ja.“

Prečítajte si ukážku z cestopisu Pani Georgiadesová na cestách, ktorý je súčasťou čítanky Terézia Vansová – Slovenka doma i na cestách (zost. Jana Cviková, Jana Juráňová; ASPEKT 2011).

Ako citovať tento článok:

red. Pani Georgiadesová na cestách (ukážka) In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 26/05/2015. Získané 04/10/2023 - 10:25. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/pani-georgiadesova-na-cestach-ukazka