Pani premiérka, moja maternica sa má...

1117

„Vážená pani premiérka, do začiatku menštruácie zostáva už len niekoľko dní. Ja aj moja maternica sa cítime dobre.“ Tisíce podobných správ dostáva v uplynulých dňoch poľská premiérka Beata Szydło a ďalší politickí predstavitelia a predstaviteľky ako protest proti úplnému zákazu interrupcií v Poľsku. Už teraz sú tu interrupcie povolené len vo výnimočných prípadoch ako znásilnenie či ohrozenie života ženy. Katolícka cirkev iniciovala ďalšie sprísnenie zákona a premiérka, predstaviteľka vládnej strany Prawo i Sprawiedliwość (Právo a spravodlivosť), návrh verejne podporila.

Iniciatíva, sprevádzaná pastierskym listom, vyvolala veľké protesty. Na znak odporu ženy aj muži opúšťali počas omše kostoly. V rôznych mestách sa konajú verejné zhromaždenia, najbližšie je naplánované na sobotu 9. apríla pred parlamentom vo Varšave. Vznikli rôzne petície a online iniciatívy, ktoré sa šíria na sociálnych sieťach. V rámci iniciatívy TRUDNY OKRES dla rządu (Ťažká perióda pre vládu) reagujú ženy na „záujem“ politických predstaviteľov a predstaviteliek o ich maternice tak, že im posielajú detailné informácie o svojom menštruačnom cykle. „Poľská vláda chce kontrolovať naše maternice, vaječníky a tehotenstvá. No nie je to od nich milé, že sa tak starajú? Uľahčime im to – informujme premiérku Beatu Szydło o podrobnostiach našich cyklov,“ uvádza facebooková stránka iniciatívy.

Protesty podporila aj verejnosť v Českej republike, Anglicku či vo Francúzsku, kde sa rozšírila kampaň „Solidarita s poľskými ženami“. Pridať sa môžete aj vy podpisom petície či poslaním listu o aktuálnom stave vašej maternice.

O opakovaných pokusoch o vyvlastňovanie ženských tiel si môžete prečítať na aspektovskom webe a v knižnici ASPEKTU. Už v roku 1998 sme napríklad v časopise Aspekt 2/1998 Priestory žien zverejnili článok Aleksandry Solik Interrupčné zákony v Poľsku. Ewa Młodawska kládla o sedem rokov neskôr otázku, či je možné v Poľsku diskutovať o interrupciách. Bożena Keff-Umińska (2009) spomínala, ako vláda v roku 1993 zakázala interrupcie napriek tomu, že proti novému zákonu sa zozbieralo vyše milióna podpisov. Tvrdila, že „to bol len začiatok odoberania práv ženám, ktoré trvá podnes a je, ako vidno, procesom.“

Reprodukčným právam sa venuje prvý zväzok edičnej série Aspekty s názvom Možnosť voľby. Aspekty práv a zodpovednosti, v ktorom sa uvádza: „Reprodukčné práva sa týkajú zásadných práv a slobôd a súvisia s ľudskými a občianskymi právami, politikou, filozofiou, etikou, výchovou, psychológiou, vedeckým pokrokom, spoločenskými konvenciami, kultúrnymi zvyklosťami, mocenskou štruktúrou spoločnosti, kvalitou života... a ešte s mnohým iným. Tento výber dokumentov, štúdií, výskumov a beletrie vychádza z postoja otvorenosti, postoja, ktorý zastáva politické hľadisko možnosti voľby pre ženu.“ Historický pohľad na interrupcie si môžete prečítať v článku Oľgy Pietruchovej a z hľadiska biopolitiky sa na diskurz reprodukčných práv zase pozrela filozofka Ľubica Kobová v knižke Politiky a političky. Aspekty politickej subjektivity žien (ASPEKT 2011).

Mnoho ďalších zdrojov nájdete každý utorok a štvrtok od 15.00 do 19.00 v knižnici ASPEKTU.

 

Ako citovať tento článok:

red. Pani premiérka, moja maternica sa má... In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 08/04/2016. Získané 23/07/2024 - 19:37. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/pani-premierka-moja-maternica-sa-ma