Patriarchálna diera

Sex vraj predáva. Najnovšie aj politické strany. Ako hovorí ľudová múdrosť, holá... ehm... zadok vie očariť. A naša všenárodná strana dbá aj na ľudí, aj na múdrosť, preto si na predvolebné bilbordy jednu holú zadnú časť ženského tela „vycapila".

Ako vieme z množstva iných televíznych reklám, ženské telo znesie veľa. Dá sa rozkrájať, hocikam položiť, v zásade nepotrebuje hlavu, zato potrebuje muža, ktorý by ho vlastnil, usmerňoval a hrdil sa ním. Dá sa z neho urobiť naoko malá vec, aby vynikla veľkosť prítomného muža. Možno ho vyzliecť a potupiť, aby do popredia vystúpila mužská osobnosť v obleku.

Politici pred voľbami varujú národ – vraj v tom nahom ženskom zadku je Európska únia. No tá sa má! Ešte by totiž mohla byť, podobne ako my, v patriarchálnej diere skrytej pod oblekom, kde sa môže beztrestne ponižovať polovica ľudstva. Verejne a s predpokladom, že to voličky a voliči ocenia.

Článok pôvodne vyšiel v OSA - občianskej prílohe denníka Pravda 28. januára 2012.

Ako citovať tento článok:

red. Patriarchálna diera In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 01/03/2012. Získané 23/07/2024 - 19:33. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/patriarchalna-diera