Pavlína Fichta Čierna v Brne

Pozývame vás na výstavu Přesáhnout vše osobní Pavlíny Fichty Čiernej v brnianskej Galerii TIC. Výstava je priesečníkom dvoch línií, ktoré sú v autorkinej tvorbe dlhodobo prítomné. Prvá z nich zaznamenáva autentické výpovede aktérov a aktérok, ktoré upozorňujú na obligátne stereotypy, no nezjednodušujú realitu. Druhý prístup má performatívny charakter – Pavlína Fichta Čierna rôznymi spôsobmi skúma svoj subjekt a emócie, ktoré nie sú komentované slovne, ale formou fyzických stavov a príznakov ako napríklad strach alebo špecifická chuť jedla.

Fotografie Pavlíny Fichty Čiernej zo série Bird´s-eye view nájdete aj v Knižnej edícii ASPEKTU. Autorka ich poskytla ako ilustrácie knihy Jany Juráňovej Lásky Nebeské.

KEDY: 4. mája – 17. júla 2016
KDE: Galerie TIC, Radnická 4, Brno

 

Ako citovať tento článok:

red. Pavlína Fichta Čierna v Brne In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 06/05/2016. Získané 07/07/2020 - 11:15. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/pavlina-fichta-cierna-v-brne