PF 2024

Želáme vám do nového roka veľa síl a aby vám vždy mal kto podať pomocnú labku. No a potom si ešte veľmi prajme pokoj v duši a vo svete.
Vaše aspekťáčky

Príloha: 
Ako citovať tento článok:

red. PF 2024 In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 02/01/2024. Získané 16/07/2024 - 19:29. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/pf-2024