Počúvate? Čítacia prezentácia knižiek ASPEKTU

V súťaži Staň sa! ste čítali rôzne kúsky z aspektovských knižiek. Vznikla tak literárna skladačka, ktorá sa stala súčasťou video prezentácie ASPEKTU a ktorú sme uviedli na kultúrnom festivale Tutti Frutti v Bratislave. Autorské čítanie tentoraz nahrádzame čitateľským čítaním a ponúkame takmer 50 minút nezvyčajného počúvania. Počúvajte a pozerajte, kto, čo a kde čítali...

Ako citovať tento článok:

red. Počúvate? Čítacia prezentácia knižiek ASPEKTU In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 20/08/2014. Získané 25/09/2022 - 13:25. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/pocuvate-citacia-prezentacia-kniziek-aspektu