Podpora pochodu Nebudeme ticho!

 

Pochod Nebudeme ticho!, ktorý sa konal v rámci 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách a v reakcii na opakované snahy obmedziť prístup žien k bezpečným interrupciám, podporili viaceré ženské a feministické organizácie na Slovensku i v zahraničí. Vyberáme:
„Bezpečná ženská sieť – neformálna sieť mimovládnych organizácií, ktoré pracujú v oblasti  násilia páchaného na ženách na Slovensku, – podporuje pochod Nebudeme ticho! Sme s Vami, spoločne konáme a budeme konať proti všetkým formám násilia páchaného na ženách. Nebudeme ticho!“

Pochod podporili viaceré české a poľské organizácie. Podporné stanovisko poslala aj Astra Network, sieť organizácií, ktoré sa zaoberajú sexuálnymi a reprodukčnými právami v strednej a východnej Európe. Odkazujú: „Nedávny vývoj v strednej a východnej Európe priniesol veľký tlak na reprodukčné práva žien a dievčat. Znova sa ukazuje, že za interrupcie treba bojovať, podporovať ich a zabezpečovať ich vykonávanie – na Slovensku, v Poľsku, Chorvátsku, Litve a v celom regióne. Telá žien sa stávajú symbolom národného dedičstva a predmetom národných sporov, a to v súvislosti s náboženskou a lekárkou etikou a nie v kontexte ľudských práv, zdravia a telesnej integrity. Týmto vyhlásením sa pridávame k občianskemu hnutiu na Slovensku a vyjadrujeme solidaritu naprieč hranicami.“ Celé podporné stanovisko čítajte TU.

Ako citovať tento článok:

red. Podpora pochodu Nebudeme ticho! In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 09/12/2018. Získané 25/02/2024 - 17:30. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/podpora-pochodu-nebudeme-ticho