Podporná skupina pre rodičov LGBT ľudí

Bratislava 8. február 2012 - Komunitné centrum pre LGBT ľudí, rodinu a ich blízkych – Q-centrum, ktorého zriaďovateľom je občianske združenie Queer Leaders Forum, spustí v mesiaci február 2012  podpornú skupinu pre rodičov LGBT ľudí. Cieľom skupiny, ktorú budú viesť psychologičky, je ponúknuť bezpečnú nehodnotiacu atmosféru pre spätnú väzbu a skupinovú podporu rodičov a blízkych LGBT ľudí.

„Nikto vás nepripravuje na to, že vám vaše dieťa jedného dňa povie: Mami, oci, som lesba, gej, bisexuálny alebo transrodový človek.  Myslíte si, že svoje deti poznáte, viete čo práve prežívajú. Ste zmätení, lebo zrazu máte pocit, že svoje dieťa nepoznáte. Sny, ktoré ste si pre neho alebo pre ňu vysnívali, sa rozplynuli. Mnohí a mnohé z vás sú zaskočené, preto často na začiatku možno zareagujete šokom, hnevom, smútkom. Zmeniť predstavy o živote svojho dieťata nie je ľahké, no to, že vám dieťa povie o tom, že je gej, lesba, bisexuálne alebo transrodové, neznamená, že ho strácate. Naopak, puto medzi vami sa môže stať ešte pevnejším,“ opisuje situáciu mnohých rodičov LGBT ľudí psychologička Q-centra Mgr. Katarína Franeková.

V prostredí podpornej skupiny budú môcť rodičia hovoriť o svojich obavách, výčitkách, smútkoch. Budú sa môcť dozvedieť, odkiaľ tieto prevažne negatívne pocity spojené s coming outom dieťaťa prichádzajú a ako ich lepšie spracovať. „Mnohí rodičia stále presne nevedia, čo to tá sexuálna orientácia a rodová identita vlastne je. Spoločne s našimi psychologičkami budú hľadať odpovede na tieto i iné otázky. Spracovanie coming outu svojho dieťaťa a svojej vlastnej reakcie naň, zisťovanie informácií o LGBT problematike, to všetko chce svoj čas. V tomto čase je veľmi nápomocné mať okolo seba ľudí, ktorí prežívajú niečo podobné, ktorým sa môžete zdôveriť,“ dopĺňa informácie o novej aktivite občianského združenia Queer Leaders Forum jeho riaditeľka Mgr. Romana Schlesinger.

Podporná skupina pre rodičov LGBT ľudí má ambíciu napomôcť tomu, aby bol vzťah rodiča s LGBT dieťaťom ozajstnejším. Účasťou v tejto skupine môžu dať rodičia najavo svoju ochotu prekonávať ťažkosti a schopnosť robiť zmeny. Občianske združenie Queer Leaders Forum zároveň ubezpečuje všetkých účastníkov a účastníčky, že všetko, čo v skupine odznie, je dôverné a nebude rozoberané s nikým mimo skupinu. Účast v skupine je bezplatná, podmienená iba e-mailovým prihlásením sa na adrese katarina(bodka)franekova(zavinac)qcentrum(bodka)sk.

Tlačová správa Queer Leaders Forum.

Ako citovať tento článok:

red. Podporná skupina pre rodičov LGBT ľudí In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 13/02/2012. Získané 26/02/2024 - 02:40. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/podporna-skupina-pre-rodicov-lgbt-ludi