Podujatia ASPEKTU na Bratislavskom knižnom festivale

ASPEKT ide na BRaK 2024

V bohatom programe Bratislavského knižného festivalu BRaK nájdete aj dve aspektovské podujatia:

 

O emigrácii, ľudských právach a literatúre: diskusia s Irenou Brežnou a Júliou Sherwood

Spisovateľka Irena Brežná píšuca v nemčine a prekladateľka do angličtiny Júlia Sherwood (rod. Kalinová) sú v našom literárnom svete dobre známe. Menej známe je, že ich spájajú rôzne podoby emigrácie z pookupačného Československa, literárna tvorba v takto získaných jazykoch, skúsenosti s tlmočením aj obhajobou ľudských práv. V 80. rokoch dokonca obe pôsobili v Amnesty International – Brežná vo Švajčiarsku, Sherwood vo Veľkej Británii.  Zvedavé otázky bude klásť Jana Cviková a vy.

KEDY: sobota 1. júna o 16.00

KDE: nádvorie Galérie mesta Bratislavy (Mirbachov palác), Františkánske nám. 11, Bratislava

 

„Ako sme žili v rokoch normalizácie“ – príspevok k herstory?

Ako „skupinový portrét a zároveň čiastkový obraz doby“ označila sociologička Oľga Gyárfášová výsledok svojich rozhovorov s desiatimi ženami, ktoré boli rovnako ako ona v rokoch normalizácie súčasťou neformálneho spoločenstva vzdoru v Bratislave.

Na diskusiu o knihe Ako sme žili v rokoch normalizácie (ASPEKT 2023) prijali okrem autorky pozvanie aj dve respondentky, ktoré už od druhej polovice 70. rokov žijú v emigrácii: Marta Botta, sociálna vedkyňa z Austrálie, a Júlia Sherwood, rod. Kalinová, prekladateľka a propagátorka slovenskej literatúry z Veľkej Británie. Moderuje historička Agáta Šústová Drelová.

KEDY: nedeľa 2. júna o 13:00

KDE: nádvorie Galérie mesta Bratislavy (Mirbachov palác), Františkánske nám. 11, Bratislava

 

2138

Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Ako citovať tento článok:

red. Podujatia ASPEKTU na Bratislavskom knižnom festivale In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 23/05/2024. Získané 17/07/2024 - 09:35. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/podujatia-aspektu-na-bratislavskom-kniznom-festivale