Podujatia, diskusie, médiá v roku 2018

Správa o činnosti ASPEKTU

V roku 2018 sme realizovali a spoluorganizovali podujatia, ktoré sa venovali kultúre – najmä literatúre – a reflektovali spoločenské a politické dianie.

* 8. marca sme si pripomenuli Medzinárodný deň žien feministickým antifašistickým čítaním. Spoločne so Slovensko-českým ženským fondom a s vami sme sa pýtali: Čo má feminizmus spoločné s antifašizmom? Môže rod zožrať rodinu? Prečo sú texty z medzivojnového obdobia také aktuálne?

* 12. apríla v Univerzitnej knižnici v Bratislave sme predstavili novú knihu švajčiarsko-slovenskej spisovateľky Ireny Brežnej s názvom Postrehy emigrantky. Pripravili sme ďalšie stretnutia s autorkou – čítačky, diskusie, prezentácie v letnej čitárni U červeného raka, na literárnom festivale Autoriáda a v knižnici ASPEKTU v Bratislave, ako aj v Banskej Bystrici, Brne, Nitre a Liptovskom Mikuláši. Irena Brežná predstavila knihu Postrehy emigrantky aj v rámci podujatí Anasoft litera v Trnave, Topoľčanoch a Banskej Bystrici.

* 2. augusta sme prezentovali jedinečnú čítanku Potopené duše. Z tvorby slovenských poetiek v prvej polovici 20. storočia, ktorá prináša zabudnuté aj doposiaľ neobjavené básne spolu s ďalšími textovým a obrazovým materiálom zo života a tvorby dvanástich viac i menej známych mien. Knihu predstavila jej zostavovateľka, literárna vedkyňa Andrea Bokníková, ktorá za ňu získala Cenu literárnej akadémie Panta Rhei Awards 2017, nomináciu na ocenenie Krištáľové krídlo, ako aj Prémiu Literárneho fondu za literárnu tvorbu za rok 2017. Ukážky čítala herečka Zuzana Porubjaková, na husliach zahral Marek Juráň. Podujatie moderovala spisovateľka a vydavateľka Jana Juráňová.

* 29. novembra sme pripravili Deň otvorených dverí v knižnici ASPEKTU. S Janou Cvikovou, Zuzanou Maďarovou a Evou Gatialovou ste konzultovali svoje študentské práce, predstavili sme knižnicu ASPEKTU a diskutovali s Mirkou Grófovou o prepojeniach medzi krajne pravicovými, „geekovskými“ a antifeministickými komunitami.

* 29. novembra sa konal aj workshop k pochodu Nebudeme ticho! Na workshope sa diskutovalo o sexuálnych a reprodukčných právach žien a súčasťou podujatia bola aj príprava transparentov. Workshopom vás sprevádzali Laura Kovácsová a Zdenka Faragulová z iniciatívy Povstanie pokračuje.

* 8. decembra sa v rámci medzinárodnej kampane 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách a v reakcii na opakované snahy legislatívne obmedziť prístup žien k bezpečným interrupciám konal pochod Nebudeme ticho! Organizovali ho iniciatívy Bratislava bez náckov, Povstanie pokračuje a mimovládne organizácie ASPEKT a Možnosť voľby. 

 

Všelikde ste nás mohli stretnúť...

V januári sa konala diskusia s literárnou vedkyňou Andreou Bokníkovou o čítanke Potopené duše (2017) čitárni Malokarpatskej knižnice v Pezinku.

Na rodovo orientovanom festivale Artwife v Liptovskom Mikuláši sa zúčastnila Zuzana Maďarová. Na prednáške pre stredoškolské študentky a študentov predstavila rôzne východiská a súvislosti feministického myslenia, ako aj knihu bell hooks Feminizmus do vrecka. O zanietených politikách (ASPEKT 2013). V rámci festivalu moderovala diskusiu o Dohovore Rady Európy o boji proti násiliu páchanému na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (tzv. Istanbulskému dohovoru).

V apríli Zuzana Maďarová diskutovala o rodových aspektoch digitálnych technológií na expertnom stretnutí v Európskom inštitúte pre rodovú rovnosť vo Vilniuse.

V máji sme sa s aspektovskými knihami vybrali na Bratislavský knižný festival BRaK.

Jana Juráňová sa v septembri zúčastnila na knižnom veľtrhu v Göteborgu, kde sa okrem iného zúčastnila panelovej diskusie #Writerstoo – Harassment, self censorship and courage spolu s českým novinárom Hynkom Pallasom, holandským spisovateľom Daanom Heerma van Vossom a švédskym moderátorom Swante Weylerom. Po diskusii mala prezentáciu v stánku Cafe Europa.

O využívaní rodovej kompetencie pri preklade hovorila Jana Cviková na prednáške s názvom „S pokojom Angličanky“ v rámci Hieronymových dní (org. Slovenská asociácia prekladateľov a tlmočníkov (SAPT) a Katedra anglistiky a amerikanistiky FiFUK), ktoré sa konali v októbri v Bratislave.

V októbri sme boli súčasťou druhého ročníka „bytového festivalu“ Cez prah/Přes práh. Pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa sme diskutovali o spolupráci a vzájomnej podpore slovenských a českých žien. Aj o význame tejto spolupráce v histórii feministického hnutia a špeciálne pri vzniku slovensko-českého časopisu Aspekt hovorili spisovateľka Jana Juráňová a Zuzana Maďarová. Eva Gatialová predstavila vybrané tituly z knižnice ASPEKTU a herečka Ingrid Timková čítala z aspektovských čítaniek venovaných Hane Gregorovej a Terézii Vansovej.

Jana Juráňová vystúpila na besede v Stredoeurópskom dome fotografie a diskutovala s Petrom Zajacom a Jurajom Mojžišom o nevybavených aj vybavených záležitostiach – literárnych i tých spoza fiktívnej hranice medzi životom a literatúrou.

V rámci 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách sa Jana Juráňová zúčastnila aj diskusie o tom, ako sa za uplynulých 25 rokov na Slovensku zmenil verejný diskurz v oblasti pomoci ženám zažívajúcim násilie. Záznam z podujatia si môžete pozrieť TU.

Jana Cviková hovorila na konferencii Strach z homosexuality v strednej a východnej Európe (Europa Universität Viadrina, Frankfurt/Odr. a Collegium Polonicum, Slubice) o otváraní témy inakosti vo feministickom časopise Aspekt v 90. rokoch vo vzťahu k aktuálnemu verejnému diskurzu („Feministische Zeitschrift Aspekt und ihre ´lesbische Existenz´: wie in den 90er Jahren in der Slowakei ein Thema öffentlich gemacht wurde“).

Na feministickej literárnovednej konferencii Feministische Zirkulationen zwischen Ost und West, ktorej hlavnou organizátorkou bola nemecká asociácia Frauen in der Literaturwissenschaft, v Stuttgarte vystúpila Jana Cviková s príspevkom „Wie das Werk der schweizerisch-slowakischen Schriftstellerin Irena Brežná nach 1989 unter die Slowak*innen kam“ (Ako prišlo dielo švajčiarsko-slovenskej spisovateľky Irena Brežnej po roku 1989 medzi Slovenky a Slovákov). Zamerala sa najmä na spoločný príbeh recepcie textov I. Brežnej a feministického časopisu Aspekt v 90. rokoch.

... a ďalšie.

 

 

 

 

Príloha: 
Príloha: 
Text na stiahnutie: 
Text na stiahnutie: 
Text na stiahnutie: 
Text na stiahnutie: 
Text na stiahnutie: 
Ako citovať tento článok:

red. Podujatia, diskusie, médiá v roku 2018 In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 02/03/2019. Získané 27/06/2022 - 16:13. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/podujatia-diskusie-media-v-roku-2018