Podujatia a diskusie v roku 2019

Správa o činnosti ASPEKTU

V roku 2019 sme realizovali a spoluorganizovali podujatia, ktoré sa venovali kultúre – najmä literatúre – a reflektovali sme spoločenské a politické dianie.

3. apríla sme v Staromestskej knižnici na Záhrebskej ulici č. 8 v Bratislave spolu s občianskym združením ZREJME diskutovali so spisovateľkou a filozofkou Etelou Farkašovou o jej knihe „Scenár“, ktorá vyšla v roku 2017 a v roku 2018 získala Cenu Anasoft litera. Pripomenuli sme si aj jej knihy, ktoré vyšli v ASPEKTE: novelu „Po dlhom mlčaní“ o vzťahu matky a dcéry a román „Stalo sa (2006, nominácia na Cenu Anasoft litera). V roku 2019 vyšiel aj ako e-kniha, autorka sa v ňom vyrovnáva s dlhým a bolestným odchádzaním matky. Podujatie moderovala Táňa Sedláková.

176028. mája a sme sa stretli v Staromestskej knižnici na Záhrebskej ulici č. 8 v Bratislave spolu s občianskym združením ZREJME nad knihou „Mojich 7 životov. Agneša Kalinová v rozhovore s Janou Juráňovou.“ Rozprávali sme sa so spoluautorkou knihy Janou Juráňovou a dcérou Agneše Kalinovej, Juliou Sherwood. Podujatie moderoval Dušo Martinčok.

Od júna do novembra absolvovala Irena Brežná viacero besied v knižniciach a školách. V  Banskej Štiavnici sa 1. júna zúčastnila na podujatí pod názvom „Identita v tekutých časoch“ a  3. júna  v Malokarpatskej knižnici v Pezinku na besede s Veronikou Šikulovou.

Besedovala aj so študentkami a študentmi niekoľkých gymnázií: Gymnázium Jura Hronca v Bratislave (4. júna); Gymnázium vo Vrábloch (5. júna);  Gymnázium J. Francisciho-Rimavského v Levoči ( 21. novembra ) a Gymnázium Jána Hollého v Trnave (22.novembra).

Jana Juráňová absolvovala tiež niekoľko besied na gymnáziách: O svojej tvorbe, o témach, ktorým sa v nej venuje, napr. o. totalitných režimoch, niektorých postavách našej kultúry a pod. sa zhovárala so študentkami a študentmi na Gymnáziu v Pezinku (6. júna), na Gymnáziu Ladislava Novomeského v Senici (11. júna) a na gymnáziu Andreja Vrábla v Leviciach (5. november).

1761Knihy, ktoré sme v tomto roku vydali, sme aj prezentovali pred čitateľskou verejnosťou. Niekoľko podujatí sme venovali knihe Diany Athill: V spolupráci so Staromestskou knižnicou  Medickej záhrade (20. augusta) a v Pistoriho paláci v Knižnici Kalinovcov v rámci medzigeneračného festivalu OLD'S COOL Bratislava 2019 (5. októbra). 

 

 

 

1763Na medzinárodnom knižnom veľtrhu Bibliotéka sme 10. novembra predstavili knihu Stanislavy Chrobákovej Repar „Bielym atramentom“.

Jana Bodnárová uviedla svoju novú knihu z produkcie ASPEKTU „Koža“ na Autoriáde 2019 a Dňoch slovenskej literatúry v Novej Cvernovke (30. 11.).

 

 

 

 

 

Najviac podujatí sme venovali knihe Zuzany Maďarovej „Ako odvrávať novembru 1989“.

Od 13. do 26. novembra mali čitateľky a čitatelia  možnosť rozprávať sa s autorkou o feministických prístupoch k pamäti, o účasti žien na nežnej revolúcii a tom, ako možno odvrávať zjednodušujúcemu príbehu Novembra.

V rámci kurzu Liberálna demokracia predstavila Zuzana Maďarová feministické prístupy k individuálnej a kolektívnej pamäti na príklade novembra 1989 pod názvom „Ako odvrávať novembru 1989“ (13. novembra) na Katedre politológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Autorka knihy vystúpila s príspevkom „Talking Back to November 1989: Gender Aspects of Individual and Collective Memory“ aj na konferencii „November ´89 – 30 Years After“, ktorú usporiadal Historický ústav Slovenskej akadémie vied a Univerzita Komenského (14. – 15. novembra).

1762Aspekťáčky Alexandra Ostertágová a Zuzana Maďarová sa spolu rozprávali o knihe „Ako odvrávať novembru 1989“ na rovnomennom podujatí v Diere do sveta v Liptovskom Mikuláši (15. novembra). Venovali sa spomínaniu žien na novembrové udalosti, hovorili o možnostiach zahrnúť do kolektívnej pamäti skúsenosti z regiónov a rôznych pracovísk a pýtali sa aj na to, čo nám hovorí spomínanie na November o súčasnej spoločnosti a predstavách o politike.

V Bábkovom divadle na Rázcestí v Banskej  Bystrici na podujatí „Ženy Novembra“ Zuzana Maďarová predstavila knihu spoločne s Alexandrou Ostertágovou. Diskusiu sprevádzalo inscenované čítanie z predstavovanej knihy o rodových aspektoch pamäti a aj z poviedky Jany Juráňovej „Malá nočná príhoda“ z knihy „Lásky nebeské“.

O tom, kam zmizli „ženy Novembra“, ako si pamätáme november 1989, ako si ho pripomíname a ako o ňom píšeme, sa Zuzana Maďarová rozprávala s Veronikou Valkovičovou z feministickej sekcie Kapitálu na podujatí „Kapitalks: Odvrávanie Novembru – rodové aspekty Nežnej“ (17. novembra) na Björnsonovej 5 v Bratislave. Diskusia bola súčasťou festivalu Cez prah.

Kniha „Ako odvrávať novembru 1989“ bola prítomná aj na Stredoeurópskom fóre Verejnosť proti strachu v aspektovskom stánku.

Zuzana Maďarová besedovala o knihe aj na podujatí EUROCINE (19. novembra) na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave, kde po premietaní dokumentárneho filmu „Spýtaj sa vašich 89“ diskutovala s režisérkou Barborou Berezňákovou a aktérkou Novembra Máriou Filkovou a v Trnave v Malom Berlíne diskutovala so sociológom z Masarykovej univerzity Pavlom Pospěchom na podujatí Kapitalks: Postsocializmus (26. novembra).

Okrem podujatí spojených s našou Knižnou edíciou sme sa venovali aj ďalším témam.

26. augusta ASPEKT spolu s Univerzitnou knižnicou a IESIR – Institute of European Studies and International Relations – usporiadal podujatie pod názvom „Thinking and living gender in neoliberal academia“.

24. novembra sme spolu s zastúpením nadácie Friedrich Ebert Stiftung na Slovensku a Inštitútom pre výskum práce a rodiny zorganizovali diskusné podujatie o vývoji ženskej časti populácie Slovenska 1989 – 2019 pod názvom „Demokracia je ženského rodu“.

Popri podujatiach, ktoré sme organizovali spolu s ďalšími, ste nás mohli stretnúť aj všelikde inde

na knižnom veľtrhu Livre Paris, kde vystúpili aspektovské autorky Jana Juráňová, Irena Brežná a Uršuľa Kovalyk a predstavili svoju literárnu tvorbu (15. – 17. marca.);

na autorskom čítaní rakúskej spisovateľky Bettiny Balàka a diskusii s ňou v Goetheho inštitúte, podujatie sme organizovali v spolupráci s Rakúskym kultúrnym fórom;

na Bratislavskom knižnom festivale BRaK v Novej Cvernovke (15. a 16. júna) sme v našom stánku predávali aspektovské knihy;

na Pochode za rešpektovanie reprodukčných práv žien „Nebudeme ticho!“ na Námestí SNP v Bratislave (14. septembra), aby sme povedali NIE snahám robiť z osudov žien predvolebnú kampaň a postavili sa za spoločnosť, ktorá bude rešpektovať a napĺňať práva všetkých ľudí  – vrátane žien a ďalších ľudí s maternicou, ľudí zo sexuálnych, etnických a iných menšín.

K tejto téme sme vyjadrili svoje postoje nielen zhromaždením, ale aj diskusiou – na FFUK na Gondovej o aktuálnych otázkach sexuálnych a reprodukčných práv na Slovensku spolu s filozofkou Lenkou Bohunickou, sociologičkou Barborou Holubovou, filozofom Markom Neštinom a filozofkou Marianou Szapuovou diskutovala aj aspekťáčka, rodová expertka Alexandra Ostertágová. Podujatie sa uskutočnilo vďaka spolupráci: Centrum rodových štúdií (pri FiF UK), ASPEKT, Možnosť voľby, Utopia, Povstanie pokračuje;

na pochode 21. 11. na Námestí slobody v Bratislave, keď sme prišli povedať NIE snahám robiť si predvolebnú kampaň na obmedzovaní reprodukčných práv žien. Postavili sme sa za spoločnosť, ktorá má rešpektovať a napĺňať práva všetkých ľudí – vrátane žien a ďalších ľudí s maternicou, ľudí zo sexuálnych, etnických a iných menšín. Pochodom sme nadviazali na Čierny protest, ktorý iniciovali ženy v Poľsku a rozšíril sa aj do iných krajín. Podujatie sa uskutočnilo vďaka spolupráci: Povstanie pokračuje, ASPEKT, Možnosť voľby.

Aspekt sa tiež pripojil k „Spoločnému vyhláseniu mimovládnych organizácií ku klimatickému štrajku: Už nie je na čo čakať! Štrajkujeme spoločne so študentkami a študentmi“;

k otvorenému listu adresovanému predsedovi parlamentu Andrejovi Dankovi o tom, že poslanecké návrhy k interrupciám sú v rozpore s rokovacím poriadkom;

k vyhláseniu občianskej neposlušnosti materníc Slovenska: Ako sa má vaša maternica? Nebudeme ticho!

naša zástupkyňa Zuzana Maďarová sa stretla s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou v rámci medzinárodnej kampane 16 dní aktivizmu proti násiliu na ženách; 

a mnohé ďalšie a ďalšie aktivity.

Ako citovať tento článok:

red. Podujatia a diskusie v roku 2019 In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 16/03/2020. Získané 26/05/2024 - 14:06. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/podujatia-diskusie-v-roku-2019