Politika emócií

Opäť prišiel ten čarovný čas, keď skupinka politikov cestuje po krajine, chce objímať a bozkávať všetky ženy a pritom im rozpráva urážlivé vtipy. Pred rokom si rovnakým spôsobom získavala voličské hlasy a dnes je jedinou vládnucou politickou stranou na Slovensku. Ako funguje humor na stretnutiach strany Smer-SD okorenených oslavami MDŽ, sa dočítate v analýze Sex, vtipy a pop rock v publikácii Politika vylúčenia a emócií. Aspekty predvolebnej kampane 2012. K MDŽ prinášame úryvok z analýzy.

„O tom, že Robert Fico Róberta Kaliňáka menej ´prosí´a viac ´posiela´, svedčí stretnutie v Bratislave, kde svoju symbolickú požiadavku formuluje ako: ´Kým ja budem rečniť, pošlem Kaliňáka medzi vás.´ Takže hoci to v skutočnosti Kaliňák spraviť nemusí – nezíde dole a nezačne prítomné ženy objímať – Fico nad ním týmto gestom symbolicky vyjadruje prevahu.

Na prvý pohľad sa môže zdať, že predseda strany plní túžby prítomných žien, a teda že práve ony majú na stretnutí privilegované postavenie, no už prvý pokus o vtip ich umiestňuje do spodnej časti mocenského rebríčka. Pretože je to práve Robert Fico, kto pozná ich túžby, môže ich verejne odhaliť a má moc ich aj plniť... od začiatku stretnutia vytvára obraz maskulínneho politika – politika zodpovedajúceho určitej predstave mužskosti, ktorú David D. Gilmore nazval muž-oplodňujúci-ochranca-živiteľ.“

Ako citovať tento článok:

red. Politika emócií In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 01/03/2013. Získané 22/02/2024 - 21:32. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/politika-emocii