Politizácia chudoby v strednej a východnej Európe z feministickej perspektívy

Pozvánka

Pozývame na diskusné podujatie Viac než len opatrenia sociálnej politiky: Politizácia chudoby v strednej a východnej Európe z feministickej perspektívy, ktoré sa bude venovať súvislostiam rodu a chudoby.

Podujatie pripravilo zastúpenie nadácie Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) v Budapešti v rámci svojho regionálneho programu Rodová rovnosť v strednej a východnej Európe v spolupráci s ďalšími organizáciami: so zastúpením FES v Bratislave, zastúpením Európskej komisie na Slovensku, feministickou organizáciou ASPEKT a iniciatívou Pracujúca chudoba.

KEDY: vo štvrtok 25. mája 2017 od 11.30 do 16:30

KDE: Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, Palisády 29, Bratislava

Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE) nedávno zverejnil štúdiu, ktorá sa v rámci problematiky chudoby zamerala na dimenziu rodovej nerovnosti. Štúdia sa okrem iného zaoberá špecifickými dôvodmi, prečo ženy chudobnejú a poukazuje na skupiny žien, ktoré sú vystavené zvýšenému riziku chudoby. Táto štúdia poslúži ako východisko pre podujatie, na ktorom môžete diskutovať s odborníčkami a odborníkmi z Maďarska a Slovenska.

Pozvanie prijali: Oľga Pietruchová, riaditeľka odboru pre rodovú rovnosť a rovnosť príležitostí MPSVR SR; Jarmila Filadelfiová, Inštitút pre výskum práce a rodiny; Tamás Gerőcs, Inštitút pre svetové hospodárstvo, Maďarská akadémia vied; Dorottya Szikra, Centrum pre spoločenské vedy, Maďarská akadémia vied; Maria Erdősné, členka združenia HANEM, Hnutie žien bez domova; Alexandra Szarka, sociálna pracovníčka, členka združenia Mesto je pre všetkých; Alexandra Ostertágová, ASPEKT; Milan Kuruc, Pracujúca Chudoba.

Podrobný program podujatia v slovenskom aj anglickom jazyku nájdete v priloženej pozvánke. Prosíme o potvrdenie účasti na adrese lukacova@fes.sk alebo tel.: 02/ 5441 1209.

Ako citovať tento článok:

red. Politizácia chudoby v strednej a východnej Európe z feministickej perspektívy In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 19/05/2017. Získané 07/07/2020 - 17:23. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/politizacia-chudoby-v-strednej-vychodnej-europe-z-feministickej-perspektivy