Pomoc po skúsenosti so sexuálnym násilím nevyhľadá 85 % žien

Napíšte do parlamentu, aby premlčaciu dobu v prípade znásilnenia neskracovali a svoju chybu napravili

Novela trestného zákona, ktorú v parlamente schválili v zrýchlenom konaní, bude mať veľa vážnych dôsledkov. Pre spoločnosť aj pre konkrétne osoby. 

Prečo je ťažké nahlásiť násilie

Jedným z dôsledkov je aj skrátenie premlčacej doby pri trestných činoch znásilnenia. Ak by začalo platiť súčasné znenie zákona, nebolo by možné stíhať človeka, ktorý niekoho znásilnil pred viac ako desiatimi rokmi. Pritom vieme, že hovoriť o sexuálnom násilí je nesmierne ťažké. Hovoriť o sexuálnom násilí s cudzím človekom v zdravotníckom zariadení či na polícii je ešte ťažšie. Aj preto, lebo v spoločnosti panuje o sexuálnom násilí veľa predsudkov či preto, lebo personál v zdravotníckych zariadeniach a v polícii na takéto situácie často nie je odborne pripravený. Potrebujeme opatrenia, ktoré podporia ženy v tom, aby mohli o násilí hovoriť, a inštitúcie v tom, aby ich dokázali vypočuť a pomôcť im.

reprezentatívneho prieskumu o sexuálnom násilí na ženách (zúčastnilo sa ho 2 119 žien,  18 – 70 rokov, 2017) na Slovensku vyplýva, že 85% žien nevyhľadalo po incidente sexuálneho násilia žiadnu pomoc. Prečo? Bránili im v tom rozpaky a hanba (39 %), chceli to udržať v tajnosti (36 %) alebo boli presvedčené, že by im aj tak nikto neuveril (27 %). To svedčí o pretrvávajúcej stigmatizácii sexuálneho násilia na Slovensku, čo potvrdzuje aj vysoký podiel reakcií na takýto incident spojených s pocitmi hanby – 78 % žien sa snažilo utajiť, čo sa stalo, hanbili sa za to (66,8%) a obávali sa, čo si o nich ľudia pomyslia (59,7%). Asi tretina žien zažila negatívne reakcie zo strany svojho okolia (Očenášová, 2017).

 

Zdroj: Očenášová, 2017, s. 52

 

Každá siedma žena

V roku 2023 zverejnil Inštitút pre výskum práce a rodiny aj prvé dáta z európskeho výskumu o rodovo podmienenom násilí na ženách, ktorý pripravoval v spolupráci so štatistickou agentúrou EÚ Eurostatom. Do tohto výskumu sa zapojilo viac ako 5000 žien zo Slovenska. Z výsledkov vyplýva, že každá siedma žena, ktorá má alebo v minulosti mala partnera či partnerku, zažila sexuálne násilie (14,2 %). Podiel obetí znásilnenia predstavuje 11,8 % (Gerbery, 2023, s. 20).

 

Zdroj: Gerbery, 2023, s. 20

 

Hovoriť o skúsenosti s násilím je ťažké aj preto, lebo sa ho často dopúšťajú ľudia, ktorých poznáme a sú nám blízki. Aj v prípade sexuálneho násilia sú najčastejšími páchateľmi muži, ktorých obete poznali. „Priatelia, spolužiaci či kolegovia sexuálne napadli 30,8 % respondentiek, ktoré zažili sexuálne násilie. Mužov, ktorí nepatrili do blízkych sietí ani do okruhov tvorených okolo práce či školy, ale s obeťami sa poznali, označilo za útočníkov 36,1 % respondentiek.“ (Gerbery, 2023, s. 24)

 

Násilie v detstve

Keďže aktuálnou spoločenskou témou je časový rámec nahlasovania znásilnenia, pozrime sa ešte na skúsenosti z detstva. Výskum Eurostatu uvádza, že každá dvanásta respondentka zažila sexuálne násilie v detstve (8,1 %). 7,6 % žien uviedlo, že sa niekto dotýkal intímnych častí ich tela alebo sa museli dotýkať páchateľa, alebo boli prinútené pózovať bez oblečenia. 1,7 % žien bolo v detstve obeťou vynúteného pohlavného styku.

Svoju skúsenosť so sexuálnym násilím v detstve zdieľala len veľmi malá časť žien – ani nie jedna z ôsmich. Najčastejšie sa zdôverili niekomu z rodiny, priateľke, priateľovi alebo spolužiakovi či spolužiačke. Zdravotnícky personál kontaktovalo 7,1 % žien a 7 % to oznámilo polícii.

 

Čo môžeme urobiť

V tejto situácii je skrátenie premlčacej doby v prípade znásilnenia výsmechom všetkým ženám, všetkým ľuďom, ktorí prežili sexuálne násilie. Jedna z vecí, ktorú ako ženy zdieľame, je skúsenosť s násilím. Zažili sme a pravidelne zažívame, že niekto narúša našu telesnú integritu. Slovne aj fyzicky. Doma aj vo verejnom priestore. A pravidelne aj v parlamente. Doteraz nie sú vytvorené štruktúry na to, aby sme mohli skúsenosti s násilím – sexuálnym alebo iným – bez stigmy, bezpečne nahlasovať a riešiť. Teraz sa ešte politici a poslankyne tvária, že toto mlčanie nie je ich zodpovednosť, ale naša chyba.

Odborníčky pracujúce v oblasti služieb, prevencie a výskumu sexuálneho násilia a zneužívania vyzvali parlament, aby napravil zásah do práv obetí, ktorý prináša novela trestného zákona. Dajte aj vy poslancom hlasujúcim za novelu trestného zákona vedieť, čo si o ich práci myslíte.

Nižšie nájdete zoznam poslankýň a poslancov, ktorí hlasovali za zmenu trestného zákona, a tým aj za zníženie premlčacej lehoty za trestný čin znásilnenia. Ak by ste im chceli napísať, pripravili sme návrh e-mailu:

 

***

Predmet: Postavte sa za ženy a napravte svoju chybu

Dobrý deň,

píšem Vám, pretože v dôsledku Vášho hlasovania o novele trestného zákona hrozí skrátenie premlčacej lehoty v prípade trestného činu znásilnenia.

Na Slovensku má skúsenosť so sexuálnym násilím každá siedma žena, ktorá má alebo mala partnera. Z toho 11,8 % žien prežilo znásilnenie.

Každá dvanásta žena zažila sexuálne násilie v detstve. 7,6 % žien uviedlo, že sa v detstve niekto dotýkal intímnych častí ich tela alebo sa museli dotýkať páchateľa, alebo boli prinútené pózovať bez oblečenia. 1,7 % žien bolo v detstve obeťou vynúteného pohlavného styku. Ani nie každá ôsma preživšia sa niekedy niekomu s týmto zážitkom zverila.

85 % žien nevyhľadalo po incidente sexuálneho násilia žiadnu pomoc. Prečo? Bránili im v tom rozpaky a hanba (39 %), chceli to udržať v tajnosti (36 %) alebo boli presvedčené, že by im aj tak nikto neuveril (27 %).

Také kroky ako schválená novela trestného zákona, ako aj mnohé nekompetentné až cynické vyjadrenia, ktoré na pôde parlamentu v súvislosti so znásilnením zazneli, prispievajú ku kultúre násilia. Spoluvytvárate spoločnosť, ktorá obetiam neverí, sťažuje ich neľahkú situáciu, obmedzuje ich možnosti vyrovnať sa s traumatizujúcim zážitkom a riešiť ho vtedy, keď sa cítia pripravené.

[vaša skúsenosť, dôvod ne/nahlásenia sexuálneho násilia/vaša reflexia]

Verím, že ak Vám záleží nielen na voličských hlasoch žien, ale aj na ich zdraví a životoch, podniknete potrebné kroky k tomu, aby ste skrátenie premlčacej doby v prípadoch znásilnenia zvrátili. A ďalšie kroky vedúce k tomu, aby ste situáciu žien a ľudí zažívajúcich násilie aktívne riešili a násiliu predchádzali.

S pozdravom

[XY]

 

Zdroje:

Sexuálne násilie na ženách - správa z reprezentatívneho výskumu

Výskum rodovo podmieneného násilia na ženách 2023: základné zistenia

 

***

Poslankyne a poslanci, ktorí podporili zmenu trestného zákona, a tým aj skrátenie premlčacej doby v prípadoch znásilnenia:

vladimir.balaz@nrsr.sk

jaroslav.baska@nrsr.sk

lubos.blaha@nrsr.sk

marcela.cavojova@nrsr.sk

vladimir.faic@nrsr.sk

dusan.galis@nrsr.sk

tibor.gaspar@nrsr.sk

richard.gluck@nrsr.sk

pavol.goga@nrsr.sk

jozef.habanik@nrsr.sk

augustin.hambalek@nrsr.sk

ivan.hazucha@nrsr.sk

dusan.jarjabek@nrsr.sk

jozef.jezik@nrsr.sk

erik.kalinak@nrsr.sk

michal.kapus@nrsr.sk

daniel.karas@nrsr.sk

marian.kery@nrsr.sk

stanislav.kubanek@nrsr.sk

jan.kvorka@nrsr.sk

boleslav.leso@nrsr.sk

michal.luksa@nrsr.sk

zuzana.matejickova@nrsr.sk

jan.mazgut@nrsr.sk

jaroslav.mego@nrsr.sk

dusan.munko@nrsr.sk

frantisek.petro@nrsr.sk

zuzana.plevikova@nrsr.sk

jan.podmanicky@nrsr.sk

jan.richter@nrsr.sk

marian.salon@nrsr.sk

justin.sedlak@nrsr.sk

andrej.sitkar@nrsr.sk

anton.stredak@nrsr.sk

michal.stuska@nrsr.sk

peter.suca@nrsr.sk

igor.valek@nrsr.sk

jozef.valocky@nrsr.sk

jana.valova@nrsr.sk

lubomir.vazny@nrsr.sk 

viliam.zahorcak@nrsr.sk

michal.bartek@nrsr.sk

branislav.becik@nrsr.sk

jan.blchac@nrsr.sk

jozef.cech@nrsr.sk

miroslav.cellar@nrsr.sk

richard.elias@nrsr.sk

jan.ferencak@nrsr.sk

stefan.gasparovic@nrsr.sk

karol.janas@nrsr.sk

peter.kalivoda@nrsr.sk

lubica.lassakova@nrsr.sk

zdenka.macicova@nrsr.sk

roman.malatinec@nrsr.sk

samuel.migal@nrsr.sk

michal.mosko@nrsr.sk

peter.nahlik@nrsr.sk

alena.novakova@nrsr.sk

peter.pellegrini@nrsr.sk

robert.puci@nrsr.sk

paula.puskarova@nrsr.sk

peter.slysko@nrsr.sk

zdenko.svoboda@nrsr.sk

radomir.salitros@nrsr.sk

igor.simko@nrsr.sk

dusan.tittel@nrsr.sk

erik.vlcek@nrsr.sk

peter.ziga@nrsr.sk

andrej.danko@nrsr.sk

karol.farkasovsky@nrsr.sk

milan.garaj@nrsr.sk

rudolf.huliak@nrsr.sk

peter.kotlar@nrsr.sk

dagmar.kramplova@nrsr.sk

adam.lucansky@nrsr.sk

pavel.luptak@nrsr.sk

roman.michelko@nrsr.sk

ivan.sevcik@nrsr.sk

Ako citovať tento článok:

red. Pomoc po skúsenosti so sexuálnym násilím nevyhľadá 85 % žien In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 15/02/2024. Získané 23/05/2024 - 14:21. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/pomoc-po-skusenosti-so-sexualnym-nasilim-nevyhlada-85-zien