Pozrite sa, ako sme predstavili antifašistickú čítanku

Na Medzinárodný deň žien sme sa pýtali, čo má feminizmus spoločné s antifašizmom, či môže rod zožrať rodinu a prečo sú texty z medzivojnového obdobia také aktuálne. Predstavili sme feministickú antifašistickú čítanku Ružovou na hnedú!!!

8. marca 2018 sme si v A4 – priestore súčasnej kultúry pripomenuli slová Virginie Woolf, ktoré v roku 1938 napísala v eseji Tri guiney: „Teraz cítite na vlastnej koži to, čo cítili vaše matky, keď pred nimi zatvárali dvere a kázali im, aby si zatvorili ústa, cítite to, lebo ste židia, lebo ste demokrati, lebo patríte k nejakej rase, k nejakému náboženstvu.“ Zamysleli sme sa nad tým, prečo sa dnes opäť útočí na ľudské práva žien, prečo sa straší „inými“ kultúrami, rodmi, sexualitami, náboženstvami... Pýtali sme sa, odkiaľ sa berie toľko odporu voči rodovej rovnosti, snahám zastaviť násilie páchané na ženách a medzinárodnému dohovoru, ktorý krajiny Rady Európy podpísali v roku 2011 v Istanbule. Nazreli sme priamo do znenia dohovoru, čo mnohým nedá spávať. Prezradili sme, čo znamená heslo Ružovou na hnedú!!! a prečo ružová knižná edícia nie je žiadne ňuňuňu. Pozrite si prezentáciu večera.

1509

Foto: Hana Fábry

Z čítankových textov čítali: Eva Filová, Zuzana Mojžišová, Adam Remeník, Zuzana Pešťanská a Barbora Holubová. Hovorili o nich Jana Juráňová, Eva Riečanská, Adriana Mesochoritisová a Jana Cviková. Čítanku predstavili Alexandra Ostertágová a Zuzana Maďarová; o Medzinárodnom dni žien hovorila Zuzana Pešťanská.

1510

Foto: Ester Mateášiková

Pozrite si ukážku z virtuálnej čítanky, ktorá bude onedlho dostupná na: www.aspekt.sk

 

1514

Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedné Záujmové združenie žien ASPEKT.

Ako citovať tento článok:

red. Pozrite sa, ako sme predstavili antifašistickú čítanku In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 28/03/2018. Získané 23/05/2024 - 22:05. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/pozrite-sa-ako-sme-predstavili-antifasisticku-citanku