Pozvánka na diskusiu o II. svetovej vojne a ženách

1319Poľský inštitút v Bratislave a Katedra všeobecných dejín Filozofickej fakulty UK v Bratislave pozývajú na diskusiu a prezentáciu ročenky Judaica et Holocaustica 7 Ženy a II. svetová vojna.

KEDY: streda 22. februára 2017 o 17.00
KDE: Poľský inštitút, Nám. SNP 27, Bratislava

Ročenka Judaica et Holocaustica sa venuje predovšetkým dejinám Židov a holokaustu. Siedmy ročník zborníka s názvom Ženy a II. svetová vojna editovali Eduard Nižňanský a Denisa Nešťáková.

Predstavuje témy ako sexuálne násilie voči ženám počas II. svetovej vojny, prostitúcia, ženy ako páchateľky násilia, rezistencia žien, život skrývajúcich sa židovských žien, rodové štúdiá a holokaust, materstvo, ako aj vzťah medzi židovskými a nežidovskými ženami. Zborník vyšiel v angličtine.

 

Obsah

ESSAYS

BUREŠOVÁ, Jana: Czech Women’s Progressive Associations in Moravia during the Second World War

GRĄDZKA – REJAK, Martyna: Woman as victim or aggressor? The impact of violence on the Jewish women in KL Plaszow (1942-1944)

HAUSLEITNER, Mariana: Rolle einiger Frauen bei der Rettung von Juden in Rumänien 1941-1945

KUNT, Gergely: The Psychological Coping Mechanisms of a Jewish Hungarian Teenager, Lilla Ecséry, as Reflected in Her Diary Written during the Holocaust

NEŠŤÁKOVÁ, Denisa – NIŽŇANSKÝ, Eduard: Regulating of Sexual Relations between Jews and non-Jews by Ordinance Number 198/1941 Coll. of Slovak Laws in Times of the Slovak State.

PAULOVIČOVÁ, Nina: “Invisible” rescuers of Jews. The case study of housekeepers and maids in World War II Slovakia

SZABO, Miloslav: From “National Endogamy” To “Defiling a Race.” Gender Stereotypes in Slovak Nationalism and anti-Semitism in the Late 19th and Early 20th Century

SZITA, Szabolcs: The Remembrance of Anna Szenes and her Parachuting Comrades

ŠKORVÁNKOVÁ, Eva: Slovak women in the ideology and politics of the wartime Slovak Republic

ŠVIHRANOVÁ, Jarmila: Concepts of Womanhoodin the Writings of Theoreticians of Race and Racism

TULKISOVÁ, Jana: Auschwitz in the Memoirs of Jewish Women from Slovakia

DOCUMENTS

MIČEV, Stanislav: From Šurany to a Concentration Camp – the Memoirs of Magda Horetzká from April 1984

NEŠŤÁKOVÁ, Denisa: Testimony of Lucja Kornhauser

 

Príloha: 
Ako citovať tento článok:

red. Pozvánka na diskusiu o II. svetovej vojne a ženách In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 12/02/2017. Získané 23/01/2021 - 19:20. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/pozvanka-na-diskusiu-o-ii-svetovej-vojne-zenach