Pozývame na konferenciu Obrazy ženy menšiny III.

908Občianske združenie Phoenix Bratislava, Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre, Centrum rodových štúdií UK v Bratislave a Výbor pre rovné príležitosti žien a detí pri Okrúhlom stole Maďarov na Slovensku pozývajú na medzinárodnú konferenciu Obrazy ženy menšiny III.

KEDY: štvrtok 17. a piatok 18. septembra 2015
KDE: Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF Nitra, Dražovská 4, Nitra

Na dvojdňovej konferencii sa bude hovoriť aj o rodovo citlivej výchove a vzdelávaní, rodovej špecifickosti vedeckého prostredia, súčasných diskusiách o rodovej rovnosti, feministických spolkoch, literatúre z rodovej perspektívy alebo o kritických pohľadoch na učebnice a učebné plány. Vo štvrtok na konferencii vystúpi aj spoluzakladateľka ASPEKTU Jana Cviková s príspevkom o rodovo citlivom vzdelávaní v kontexte súčasnej diskusie o rodovej rovnosti. Súčasťou programu je vernisáž výstavy História maďarského feminizmu, ktorú predstaví jej zostavovateľka Rita Antoni.

Prečítajte si úplný program konferencie v slovenčine a maďarčine.

Ako citovať tento článok:

red. Pozývame na konferenciu Obrazy ženy menšiny III. In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 14/09/2015. Získané 24/01/2020 - 02:32. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/pozyvame-na-konferenciu-obrazy-zeny-mensiny-iii