Pozývame na prezentáciu knihy Mocné ženy alebo ženy moci?

Pozývame na prezentáciu knihy Jany Oravcovej Mocné ženy alebo ženy moci? Vizuálna kultúra, reprezentácia, ideológia. Publikácia je pohľadom na obdobie budovania socializmu 50. rokov 20. storočia z hľadiska koncepcie ženskej emancipácie a rodových vzťahov obsiahnutých vo vizuálnych reprezentáciach.

KEDY: štvrtok 19. novembra 2015 o 18.00

KDE: Galéria 19, Lazaretská 19, Bratislava

 

 

 

 

 

 

Príloha: 
Ako citovať tento článok:

red. Pozývame na prezentáciu knihy Mocné ženy alebo ženy moci? In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 19/11/2015. Získané 28/07/2020 - 06:20. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/pozyvame-na-prezentaciu-knihy-mocne-zeny-alebo-zeny-moci-0