Pozývame na výstavu FEM(INIST) FATALE

 Dom umenia/Kunsthalle Bratislava a ASPEKT pozývajú na kolektívnu výstavu, ktorá sa venuje rôznym feministickým a feministicky reflektovaným témam. Navštívte výstavu FEM(INIST) FATALE a jej bohatý sprievodný program.

KEDY: 17. júla - 6. septembra 2015
KDE: Kunsthalle LAB, Námestie SNP 12 v Bratislave

Kurátorka: Lenka Kukurová
Autorky a autori: Jana Bodnárová, Petra Čížková, Mária Čorejová, Anna Daučíková, Lucia Dovičáková, Eva Filová, Milan Mikuláštík, Martin Piaček, Ivana Šáteková, Jana Štěpánová
Spoluorganizujú: Lenka Krištofová a ASPEKT

Projekt FEM(INIST) FATALE je podľa kurátorky Lenky Kukurovej „reakciou na súčasný stav našej spoločnosti z feministického pohľadu prostredníctvom výtvarného umenia“, pričom názov výstavy ironicky odkazuje k predstave „femme fatale“ ako jedného z mnohých symbolických rodových klišé. Osudovou sa tu však už nestáva zvodná žena, existujúca primárne pre mužský pohľad, osudový je feminizmus ako politický a životný postoj. Tento „osudový pohľad“ na svet dokáže meniť vnímanie bežnej reality tak, že sa už nikdy nebude zdať mocensky neutrálna.

Výstavný projekt FEM(INIST) FATALE je vôbec prvou skupinovou výstavou na Slovensku, ktorá sa k feministickým východiskám hlási otvorene, hoci existovalo niekoľko umeleckých a galerijných aktivít, ktoré sa tematicky k feminizmu vzťahovali. „Považujem sa za feministku. Je to jediný ‘-izmus’, ktorý som bez väčších problémov schopná aplikovať na svoju osobu“, hovorí Anna Daučíková, jedna z vystavujúcich.

Umelkyne a umelci boli oslovení na základe predošlej spolupráce s feministickým kultúrnym časopisom Aspekt a vzdelávacou a publikačnou organizáciou ASPEKT, ako aj s rodovo orientovaným časopisom Glosolália. To, že téma feminizmu nie je len výsadou ženských autoriek, objasňuje napríklad zastúpený autor Milan Mikuláštik: „Vzhľadom na to, že rodové nerovnosti sú v našej spoločnosti stále smutnou realitou, považujem za úplne prirodzené ‘byť feministom’. Dokonca si myslím, že ak sa chcem považovať za demokraticky zmýšľajúceho človeka, je to moja povinnosť. Je užitočné, že sa k feministickým myšlienkam hlásia i niektorí muži.“
Postavenie žien v našej spoločnosti sa za ostatné desaťročia nepochybne zmenilo. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že žijeme v spoločnosti s rovnakými právami pre všetkých, o čom je presvedčená aj veľká časť verejnosti. Prečo teda znovu pripomínať feminizmus? Odpovede na túto, ako aj na ďalšie otázky prinášajú diela prezentované na výstave FEM(INIST) FATALE. Umelkyne a umelci pracujú s témami ako rodové role, neheterosexuálne identity, neprítomnosť hrdiniek v histórii a horúcou témou je ešte stále tradičná rodina.
Pri príležitosti výstavy budú pre návštevníčky a návštevníkov pripravené aj sprievodné podujatia – diskusie, prednášky, divadelné predstavenie a čítačky, ktoré sa zamerajú na rozmanité podoby feministického a rodového výskumu (kunsthistorického, sociálnovedného, filozofického a i.) a umenia. Výstava FEM(INIST) FATALE má teda ambíciu stať sa príspevkom do feministických diskusií o umení a o aktuálnej spoločenskej situácii.

 

Realizované

 

 

 

 

 

Spoluorganizuje

874

V spolupráci

875889

 

 

Ako citovať tento článok:

red. Pozývame na výstavu FEM(INIST) FATALE In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 07/07/2015. Získané 04/12/2020 - 22:09. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/pozyvame-na-vystavu-feminist-fatale