Práca v dobe kapitalizmu: Feministický pohľad

Pozývame na záverečné sprievodné podujatie výstavy FEM(INIST) FATALE. Filozofka Ľubica Kobová z Katedry genderových studií FHS UK v Prahe a dlhoročná spolupracovníčka ASPEKTU bude prednášať o problematike práce v dobe kapitalizmu z feministického hľadiska.

KEDY: streda 2. septembra, 17.00

KDE: Kunsthalle KLUB, Námestie SNP 12, Bratislava

O práci žien a mužov na Slovensku toho zo štatistického hľadiska vieme pomerne dosť. No len málokedy uvažujeme o tom, ako prácu určuje konkrétny ekonomický systém. Filozofka Ľubica Kobová sa bude zaoberať problematikou práce v dobe kapitalizmu, zameria sa aj na proces formovania rodovo určených pracujúcich subjektov. Po prednáške predstavíme publikáciu Feministky hovoria o práci. Ako sa ženy stávajú subjektmi kapitalizmu (ASPEKT 2015), ktorú zostavila.

Prednáška o práci v dobe kapitalizmu je posledným sprievodným podujatím k výstave FEM(INIST) FATALE. Ak ste si ju ešte nestihli pozrieť, využite príležitosť do 6. septembra 2015.

Sprievodné podujatia k výstave FEM(INIST) FATALE

 

 

Realizované

 

 

 

Spoluorganizuje

 

 

 

 

V spolupráci

883886

 

 

 

Ako citovať tento článok:

red. Práca v dobe kapitalizmu: Feministický pohľad In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 28/08/2015. Získané 18/05/2020 - 10:57. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/praca-v-dobe-kapitalizmu-feministicky-pohlad