Práce a intimita zrcadlí čtení „pro ženy“

Básnická kniha Práce a intimita vyšla Nóře Ružičkové v nakladatelství ASPEKT v roce 2012. Kniha poezie se zamýšlí nad tím, jak život žen ovlivňují média, zejména ta určená pro ženy, a jakým způsobem formují naši každodennost.

Autorka se věnuje vydávání poezie už od roku 1998, kdy jí vyšla první básnická kniha Mikronauti. Následovaly knihy Osnova a útok, Beztvárie, Parcelácia vzduchu a Pobrežný výskum. Kromě poezie se autorka věnuje hlavně výtvarnému umění – vystudovala malbu a grafiku na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě. To se promítá i do svazku Práce a intimita, který má graficky velmi vyvedenou obálku i sazbu, a některé z textů jsou stylizovány do grafických kompozicí.

Básnickou metodou Ružičkové je přísné odebírání slov z mediálních tvrzení a jejich stavění do nového kontextu. Autorka tvrdí, že si nic nevymýšlí, nepřikrášluje realitu, a vše jsou autentické výroky jednotlivých aktérů a aktérek. Tato autentičnost a způsob tvorby poezie je pro text zásadní. Ne náhodou si Ružičková vybrala pro úvodní motto citát Štefana Strážaye, ve kterém je poezie přirovnávána k manuální práci. Podobně český básník Ludvík Kundera mluví o básnictví jako o řemeslu. I Nóře Ružičkové tento přístup svědčí. Zamýšlí se nad identitou ženy v současné společnosti a zároveň rozpoznává vyprázdněnost mediálních obsahů, které jsou na ženy cíleny. A odhaluje, jak jedno souvisí s druhým.

Jak už napovídá název, svazek Práce a intimita obsahuje dva oddíly: navzájem sice pevně provázané texty, ze kterých vychází, ale přesto zcela odlišné. Část Práce představuje básně, které z různých úhlů pohledu odhalují mnohdy paradoxní obsahy „ženských“ časopisů, kde je pojem práce nápadně často roven práci na vzhledu, vztazích a vytváření ženskosti. Objevují se zde návody pracovních postupů přípravy salátu či líčení, a zároveň nás název upozorňuje na vlastní autorčinu práci, kdy se snažila materiály setřídit a objevit v novém kontextu.

V úspornosti jazyka a v odebírání nadbytečného se autorka dostává až k podstatě textů určených ženám: direktivnosti a banálnosti. Texty se až děsivě často zabývají péčí o lidský povrch a zkrášlování sebe a svého okolí, avšak děsivě málo čímkoli jiným. Své návody přitom nepředkládají jako návrhy, ale jako pravdy a příkazy, které musíme poslechnout. Velmi často se tak můžeme dočíst, že:

Vyberáme veľmi rozvážne / zachádzame opatrne / rozotrieme jemne do stratena / nikdy nesmie byť vidieť / kde sa líčenie začíná / a kde končí.

V knize jsou použity primárně neumělecké texty, teprve kontext a seřazení jim dodává básnický potenciál. Je to inspirativní, ale zároveň to tvoří hlavní překážku knihy. Z plytkých obrazů z médií se básně tvoří jen těžko, a jejich nový význam může snadno zaniknout v  původním plánu snadno vstřebatelného mediálního produktu. Mnohem častěji však jednotlivé věty získávají nové významy, které je staví do vzájemného rozporu a tím odkrývají jejich pravou podstatu.

Riadim sa prírodou a sebou / Holenie pod pazuchami by pre vás malo byť samozrejmosťou, rovnako ako hladké nohy.  A pozornosť venujte aj svojim intímnym miestam, spotený prales v nohavičkách vám väčšinu milencov odplaší.

Druhá část knihy s názvem Intimita vychází z podobných základů. Je sestavená z vět a jejich útržků, které se ale na rozdíl od první části nezabývají prací (na sobě či na domácnosti), ale intimitou, převážně vztahovou. Věty jsou sestaveny do fiktivních celků, které v některých místech tvoří takřka dějovou linii. Sama část o intimitě je rozdělena do dvou oddílů. Po části, kde jsou jednotlivé útržky za sebe řazeny na základě příbuznosti nebo naopak kontrastu, následuje část, kde jsou ty stejné výroky seřazeny abecedně. V naší intimitě si tak můžeme listovat přehledně jako ve slovníku.

Autorka v obou částech odhaluje rétoriku, jakou jsme dnes prostřednictvím mediálního diskursu oslovovány. Je to jazyk vzhledu, péče, vztahů či intimity. Odhaluje, jak jsou natolik komplexní části našich životů redukovány na pokyny, jak si život zoorganizovat.

Kniha je dobrou volbou pro všechny, kdo mají rádi poezii, a mediální svět “časopisů pro ženy” jim nepřipadá úplně v pořádku.

***

vztýčte hlavu a otvorte ústa
akoby ste chceli zahryznúť do jablka
ktoré visí na strome

aký je účinok tohto cviku?
sen sa stáva skutočnosťou

 

Článok pôvodne vyšiel na: femag.cz

Ako citovať tento článok:

red. Práce a intimita zrcadlí čtení „pro ženy“ In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 04/02/2013. Získané 23/02/2021 - 17:43. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/prace-intimita-zrcadli-cteni-pro-zeny