Právo na život bez násilia a reprodukčné práva

1612

25. novembra sa začína medzinárodná kampaň 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách. Pravidelne v nej upozorňujeme, že násilie na ženách je dôsledkom rodovej nerovnosti a je vážnym porušením ľudských práv žien a dievčat. Jednou z foriem inštitucionálneho rodovo podmieneného násilia je aj odopieranie a porušovanie sexuálnych a reprodukčných práv žien. Poslanci NR SR len v tomto roku podali dva legislatívne návrhy, ktorých cieľom bolo obmedziť prístup žien k bezpečným interrupciám. 

Občianska iniciatíva Povstanie pokračuje a organizácia ASPEKT pozývajú na diskusiu s aktivistkou a politologičkou Adrianou Mesochoritisovou (Možnosť voľby) a sociologičkou Barborou Holubovou o sexuálnych a reprodukčných právach žien a o tom, ako súvisia s rodovo podmieneným násilím.
 

KEDY: pondelok 26. novembra o 18.00

KDE: Art books coffee, Baštová 6/B, Bratislava


S hostkami sa porozprávame aj o tom:

  • ako sexuálne a reprodukčné práva súvisia s rodovou rovnosťou,
  • ako a prečo sú tieto práva ohrozované,
  • čo feministky na Slovensku urobili pre to, aby sme dosiahli aspoň súčasný stav v oblasti sexuálnych a reprodukčných práv žien,
  • čo ešte by bolo treba zlepšiť a čo nám v tom bráni.

Viac o podujatí nájdete TU.

 

Podujatie podporil Slovensko-český ženský fond

1622

 

Ako citovať tento článok:

red. Právo na život bez násilia a reprodukčné práva In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 19/11/2018. Získané 27/05/2024 - 07:46. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/pravo-na-zivot-bez-nasilia-reprodukcne-prava