Prechyľovanie: áno – nie?

Navštívte seminár zameraný na problematiku prechyľovania ženských priezvisk a zistite viac o genéze, podobách a problémoch, ktoré sa s prechyľovaním spájajú. Seminár organizujú Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV a Slovenská onomastická komisia pri JÚĽŠ SAV. 

KEDY: utorok 9. február 2016 od 9.00
KDE: Austria Trend 
Hotel, Vysoká 2/A, Bratislava 

Po seminári budú diskutovať za okrúhlym stolom zakladateľka feministickej lingvistiky v Českej republike Jana Valdrová, germanistka a zakladateľka prvej feministickej organizácie na Slovensku ASPEKT Jana Cviková, Milan Harvalík z Ústavu pro jazyk český (AV ČR) a Matej Považaj z Jazykovedného ústavu Ľudovíta štúra (SAV). 

Celý program semináru nájdete TU.

Viac sa o rodovo vyváženom jazyku dočítate v príručke Ako používať rodovo vyvážený jazyk. Možnosti, otázky, príklady, ktorú  spracovala Jana Cviková na základe publikácie Analýzy významu a možností používania rodovo vyváženého jazyka (Jana Cviková /ed./, Jana Juráňová, Ľubica Kobová, Zuzana Maďarová, Alexandra Ostertágová, Lucia Satinská, Júlia Vrábľová, Maroš Terkanič). 

Ako citovať tento článok:

red. Prechyľovanie: áno – nie? In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 05/02/2016. Získané 14/05/2020 - 07:48. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/prechylovanie-ano-nie