Predstavenie Diagnóza: slovo

554

Bábkové divadlo na Rázcestí pozýva na predstavenie Diangóza: slovo

KEDY: utorok 9. apríla 2013, 19.00 hod.
KDE: Bábkové divadlo na Rázcestí, Skuteckého 14, Banská Bystrica

Motto inscenácie: „Stačí zmeniť slovo a všetko je inak.“ Režisérka inscenácie Iva Š. a tvorivý tím inšpirovaný antickým a novodobým chórom sa rozhodli využiť silu ženského chóru, ktorý svojou interpretáciou upozorňuje na význam rečového aktu. Podkladom pre inscenáciu boli rôzne slovné a slovesné prejavy od umeleckej literatúry po bežnú každodennú komunikáciu. Všetky nazbierané a skúmané prejavy sa dotýkajú neviditeľnej moci slova a upozorňujú na to, že hovoriť znamená konať.

Inscenácia je zavŕšením projektu Lexikón sexizmu, ktorý sa konal od mája 2012 do konca marca 2013. Zapojili sa do neho študentky a študenti Katedry slovenského jazyka UMB Banská Bystrica pod vedením Lujzy Urbancovej, organizácia Amnesty International a niekoľko stredných škôl v Banskej Bystrici. Projekt sa týkal výskumu sexizmov v súčasných jazykových i neverbálnych prejavoch a jeho cieľom bolo upozorniť na priamu spojitosť medzi konaním násilných činov a bežným slovom. Na výskume sa rovnako podieľali herečky a hostky štúdia Twiga (Teater Women Improvisation Gender Action) pod vedením Ivety Škripkovej.

 

Ako citovať tento článok:

red. Predstavenie Diagnóza: slovo In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 23/03/2013. Získané 27/07/2020 - 12:22. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/predstavenie-diagnoza-slovo