Prémia Literárneho fondu pre Andreu Bokníkovú

Za dielo Potopené duše. Z tvorby slovenských poetiek v prvej polovici 20. storočia získala jej zostavovateľka Andrea Bokníková prémiu Literárneho fondu v kategórii literárna veda za rok 2017. Odovzdávanie literárnych cien a prémií sa konalo 12. júna 2018. Veľmi sa tešíme, že Sekcia pre pôvodnú literatúru Literárneho fondu ocenila vydanie tejto čítanky z Knižnej edície ASPEKT.

Potopené duše sú treťou v poradí aspektovských čítaniek. Prvú z nich pod názvom Slovenka pri knihe sme venovali Hane Gregorovej, druhá - Slovenka doma i na cestách prináša výber z diela Terézie Vansovej. Tretia, ocenená čítanka približuje tvorbu dvanástich slovenských poetiek prvej polovice 20. storočia.

Andrea Bokníková sa dlhodobo venovala tvorbe poetiek tohto obdobia, pričom sa špeciálne zamerala na autorky, ktorých tvorba zostala zabudnutá alebo celkom neznáma. Dlhoročné literárnohistorické a literárnovedné bádanie jej prinieslo množstvo materiálu, ktorého starostlivý výber v spolupráci s redakciou ASPEKTU zostavila do čítanky Potopené duše. Výber básní vybavila aj rozsiahlou a podrobnou úvodnou štúdiou i edičnými poznámkami. Čítanku doplnila o osudy autoriek, úryvky z ich nebásnických textov vrátane korešpondencie, a dovolila im tak prehovoriť vlastnými slovami. Výsledkom je kniha v špičkovej úprave Jany Sapákovej, ktorá svojou atraktivitou, umeleckou úrovňou aj skúsenostno-myšlienkovým bohatstvom predstavuje veľký prínos do mapovania našej modernej poézie a širšie literárnej histórie.

Čítanka predstavuje tvorbu Šáry Buganovej, Bely Dunajskej, Henny Fiebigovej, Ľudmily Groeblovej, Zory Jesenskej, Eleny Kamenickej, Slávy Manicovej, Viery Markovičovej-Zátureckej, Nory Preusovej, Viery Szathmáry-Vlčkovej, Violy Štepanovičovej a Hany Záhorskej.

Literárna historička Andrea Bokníková už za knihu získala Cenu literárnej akadémie Panta Rhei Awards 2017 a bola nominovaná na ocenenie Krištáľové krídlo.

Do knihy môžete nazrieť TU.
Vypočuť si môžete básne Bely Dunajskej a Nory Preusovej.
Knihu si môžete objednať TU.

 

Foto: Peter Procházka

 

Ako citovať tento článok:

red. Prémia Literárneho fondu pre Andreu Bokníkovú In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 24/07/2018. Získané 22/05/2024 - 02:14. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/premia-literarneho-fondu-pre-andreu-boknikovu