Prezentácia knihy Feministky hovoria o práci

Srdečne pozývame na prezentáciu publikácie Feministky hovoria o práci. Ako sa ženy stávajú subjektmi kapitalizmu (ASPEKT 2015). Knihu predstaví editorka Ľubica Kobová a autorky štúdií Miroslava Mišičková a Martina Sekulová. O feministických pohľadoch na problematiku práce a kapitalizmu budú diskutovať spolu so sociologičkou Jarmilou Filadelfiovou. Tešíme sa na vás vo štvrtok 26. novembra v suterénnom priestore Pod knižnicou v Mestskej knižnici v Bratislave.

KEDY: štvrtok 26. novembra o 17.30
KDE: suterénny priestor Pod knižnicou, Mestská knižnica, Klariská 16 v Bratislave
 
Publikácia Feministky hovoria o práci kladie v súvislosti s prácou žien a mužov rôznorodé otázky: Ako sa vzájomne podmieňujú kapitalizmus a patriarchát podľa marxistických feministických teórií? Ako sa ekonomický systém kapitalizmu zhmotňuje v životoch opatrovateliek v Rakúsku či pracovníčok v továrňach? Aké miesto má publikácia v kontexte súčasných poznatkov o rodových aspektoch práce na Slovensku?
 
Odpovede i ďalšie otázky zaznejú na prvej oficiálnej prezentácii publikácie na Slovensku. Tešíme sa na vašu účasť.
 

 

 

Realizované s finančnou podporou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v rámci dotácie na podporu rodovej rovnosti zameranej na dosiahnutie rodovej rovnosti a podporu uplatňovania zásady rovnakého zaobchádzania na základe pohlavia alebo rodu.

 

 

Ako citovať tento článok:

red. Prezentácia knihy Feministky hovoria o práci In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 17/11/2015. Získané 25/07/2020 - 21:22. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/prezentacia-knihy-feministky-hovoria-o-praci