Prezentácia knihy Mojich 7 životov

ASPEKT pozýva na prezentáciu knihy Mojich 7 životov. Agneša Kalinová v rozhovore s Janou Juráňovou za prítomnosti oboch autoriek. Knihou i podujatím bude sprevádzať Martin Bútora.

KEDY: streda 28. marca 2012 o 18.00 hod.

KDE: Hudobná sála Zichyho paláca, Ventúrska 9, Bratislava

Hudobné vystúpenie: Marek Juráň (husle), Ján Remenec (klavírny sprievod)

 

Bola som naučená, že na verejnosti sa plakať nemá, to do mňa nahustil môj otec aj moja vychovávateľka Adriena. Bol to dôkaz sebaovládania. Ale nikto mi nekázal, že mám prehltnúť aj smiech. Agneša Kalinová v knihe Mojich 7 životov

187

Realizované s finančnou podporou Úradu vlády SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd. Za obsah tohto dokumentu zodpovedá výlučne Záujmové združenie žien ASPEKT. 189

Ako citovať tento článok:

red. Prezentácia knihy Mojich 7 životov In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 13/03/2012. Získané 06/03/2021 - 18:39. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/prezentacia-knihy-mojich-7-zivotov