Prezentácia knihy Morituri v Michalovciach

Srdečne pozývame na prezentáciu novej knihy Eleny Elekovej – Morituri

KEDY: piatok 7. novembra 2014, 18.30
KDE: Kultúrne centrum FreeDom, Námestie osloboditeľov 80, Michalovce

Na prezentácii vystúpia: autorka knihy Elena Eleková, editorka knihy Jana Cviková (skype) a operná speváčka Milena Bančejová.

Nechajte sa navnadiť na prezentáciu a prečítajte si úryvok z knihy Morituri.

 

 

 

 

 

 

*** 

Realizované s finančnou podporou:

 

 

 

a

  

 

Projekt Podpora rozvoja rodovej kompetencie prostredníctvom publikačno-vzdelávacích aktivít bol podporený sumou 80928 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Podpora rozvoja rodovej kompetencie prostredníctvom publikačno-vzdelávacích aktivít je Posilnenie kapacít MVO a zlepšenie podmienok na fungovanie občianskej spoločnosti.

 

Ako citovať tento článok:

red. Prezentácia knihy Morituri v Michalovciach In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 04/11/2014. Získané 29/02/2020 - 11:59. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/prezentacia-knihy-morituri-v-michalovciach