Prezentácia knihy Na ceste k modernej žene

Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied VEDA a Historický ústav SAV

pozývajú na prezentáciu kolektívnej monografie

Gabriela Dudeková a kol.: NA CESTE K MODERNEJ ŽENE. Kapitoly z dejín rodových vzťahov na Slovensku

KEDY: vo štvrtok 8. decembra 2011 o 17.30

KDE: Malá kongresová sála vydavateľstva VEDA, Štefánikova ulica 3, Bratislava

Ako citovať tento článok:

red. Prezentácia knihy Na ceste k modernej žene In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 01/12/2011. Získané 17/07/2024 - 11:28. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/prezentacia-knihy-na-ceste-k-modernej-zene