Prezentácia knihy Potopené duše. Z tvorby slovenských poetiek v prvej polovici 20. storočia

Srdečne pozývame na verejnú prezentáciu jedinečnej čítanky Potopené duše. Z tvorby slovenských poetiek v prvej polovici 20. storočia, ktorá prináša tvorbu zabudnutých aj doposiaľ neobjavených básní dvanástich poetiek.

Najnovšiu publikáciu Knižnej edície ASPEKT, ktorá je priekopníckym činom v oblasti literárnej histórie, predstavia zostavovateľka, literárna vedkyňa Andrea Bokníková a literárny vedec Ján Gavura. Ukážky z tvorby autoriek publikovaných v čítanke prednesú herečky Divadla ASTORKA Korzo '90 Rebeka Poláková a Zuzana Porubjaková.

KEDY: streda 22. novembra o 17.00

KDE: Seminárna sála Univerzitnej knižnice, Klariská 5, Bratislava

Čítanka predstavuje tvorbu autoriek: Šára Buganová, Bela Dunajská, Henny Fiebigová, Ľudmila Groeblová, Zora Jesenská, Elena Kamenická, Sláva Manicová, Viera Markovičová-Záturecká, Nora Preusová, Viera Szathmáry-Vlčková, Viola Štepanovičová, Hana Záhorská. Výber z ich básnickej tvorby sprevádzajú medailóny o živote a diele, ukážky z nebásnických textov (článkov, esejí, korešpondencie) a fotodokumentácia.

Názov čítanky vysvetľuje zostavovateľka Andrea Bokníková v úvodnej štúdii:

Pomenovanie „potopené duše“ som si všimla u Ľudmily Podjavorinskej v názve jej eseje v časopise Živena (1937) dotýkajúcej sa situácie konca 19. a začiatku 20. storočia. (...) Označila ním ženy, ktoré „história vôbec nespomína“, ba dokonca ani „najbližšie okolie ich neoceňovalo“, a pritom vytvárali hodnoty kultúry často bez toho, že by sa prezentovali vydávaním kníh alebo cez funkcie vo verejnom živote. Svoj život a sily venovali starostlivosti o rodinu, neraz sa obetovali ako opora či inšpirácia niekomu inému...

Do čítanky môžete nazrieť TU.

Čítanku (480 strán, pevná väzba) si môžete objednať TU.

 

1430

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Príloha: 
Príloha: 
Ako citovať tento článok:

red. Prezentácia knihy Potopené duše. Z tvorby slovenských poetiek v prvej polovici 20. storočia In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 31/10/2017. Získané 31/05/2020 - 07:00. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/prezentacia-knihy-potopene-duse-z-tvorby-slovenskych-poetiek-v-prvej-polovici-20-st