Prezentácia knihy Rodové štúdiá. Súčasné diskusie, problémy a perspektívy

Centrum rodových štúdií, Katedra filozofie a dejín filozofie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Mestská knižnica v Bratislave

pozývajú na prezentáciu knihy

Kiczková, Zuzana - Szapuová, Mariana (ed.): Rodové štúdiá. Súčasné diskusie, problémy a perspektívy

 

     KEDY: vo štvrtok 23. júna 2011 o 17.00

     KDE: v čitárni U červeného raka, Michalská 26, Bratislava

 

Práca má interdisciplinárny charakter: popri témach, ktoré tvoria „tvrdé jadro" odboru rodových štúdií, reflektuje aj rodové aspekty domáceho spoločenského kontextu. Zámerom autoriek bolo prepojiť teoretické reflexie a analýzy s praktickými otázkami každodenného života.

INFO O KNIHE

POZVÁNKA

Ako citovať tento článok:

red. Prezentácia knihy Rodové štúdiá. Súčasné diskusie, problémy a perspektívy In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 07/08/2011. Získané 11/07/2020 - 09:09. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/prezentacia-knihy-rodove-studia-sucasne-diskusie-problemy-perspektivy