Prezidentka Zuzana Čaputová vyznamenala Irenu Brežnú

Pribinov kríž II. triedy pre švajčiarsko-slovenskú spisovateľku, novinárku a ľudskoprávnu aktivistku

V nedeľu 8. mája 2022 udelila prezidentka Zuzana Čaputová štátne vyznamenania 25 osobnostiam z rôznych oblastí života spoločnosti: za starostlivosť, za boj proti fašizmu, totalite, za umelecké, vedecké, športové či občianske výkony. Medzi nimi je aj švajčiarsko-slovenská spisovateľka, novinárka, vojnová reportérka, ľudskoprávna aktivistka, feministka Irena Brežná.

Všetkým oceneným srdečne blahoželáme! Osobitne našej priateľke a spolupracovníčke, ktorá lieta na slepačích krídlach a jazyky považuje za živé bytosti.

V oficiálnom medailóne sa k vyznamenaniu Ireny Brežnej Pribinovým krížom II. triedy uvádza:

– Po sovietskej okupácii Československa v auguste 1968 emigrovala s rodičmi do Švajčiarska. V Bazileji vyštudovala slavistiku, filozofiu a psychológiu. V časoch studenej vojny urobila unikátnu sériu rozhovorov s bývalými politickými väzňami zo Sovietskeho zväzu, z Československa a Kuby. Ako aktívna členka Amnesty International sa zasadzovala za oslobodenie politických väzňov. Ako vojnová reportérka v Čečensku opísala hrôzy vojny na Severnom Kaukaze a popritom iniciovala a podporovala ženské projekty v Groznom. Hlási sa k feminizmu – na Slovensku spolupracovala so združením Aspekt. V nemčine jej vyšlo desať kníh, ktoré boli preložené do dvanástich jazykov, šesť z nich do slovenčiny. Za román o emigrácii Nevďačná cudzin(k)a získala Cenu Dominika Tatarku aj Švajčiarsku literárnu cenu. –

Záznam zo slávnostnej ceremónie si môžete pozrieť online TU.

Foto: Kancelária prezidentky Slovenskej republiky

Príloha: 
Príloha: 
Ako citovať tento článok:

red. Prezidentka Zuzana Čaputová vyznamenala Irenu Brežnú In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 09/05/2022. Získané 24/06/2024 - 04:30. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/prezidentka-zuzana-caputova-vyznamenala-irenu-breznu