PRIDE mesiac: Aké dôležité je vytvorenie prijímajúceho domova pred coming outom dieťaťa

Zoznámte sa s knihou Láska je láska

Pred 20 rokmi sme v ASPEKTE vydali knihu amerických autoriek Ellen Bass a Kate Kaufman s podtitulom „Knižka pre lesbickú, gejskú a bisexuálnu mládež a jej spojencov“. Priniesla ju feministka, psychologička Marianna Šípošová, spolu s ktorou sme pre „novosť“ témy starostlivo hľadali slovenskú podobu jej obsahu. V jej preklade kniha dostala názov Láska je láska a bola jednou z prvých na túto tému na Slovensku.

Na obálku knihy poskytla svoje dielo zrejme najvýznamnejšia slovenská kvír umelkyňa staršej generácie a spoluzakladateľka ASPEKTU aj Iniciatívy Inakosť Anna Daučíková. Jedna z jej nástojčivých číslicových malieb sa sústredila na štvorku.

Daučíkovej štvorky na obálke knihy boli vtedy takým žmurknutím, ironickým odkazom na rozšírené presvedčenie, že kvír ľudia tvoria len 4 percentá populácie. Dnes už vieme, že to tak nie je a sčasti zastaral aj slovník, ktorý sme vtedy spolu s ďalšími vnášali do spoločnosti, aby nám na pomenovanie každej lásky, čo je láska, nechýbali v slovenskom prostredí slová. Zato však v knižke chýba určenie „pre tansrodovú mládež“.

No aj napriek týmto dobovým charakteristikám je kniha Láska je láska stále hodná prečítania. Obsahuje kapitoly týkajúce sa coming outu voči priateľskému okruhu, rodičom, o význame prijatia v škole i v duchovnom spoločenstve. Nájdete ju v knižnici ASPEKTU.   

 

Pre pripomenutie knihy vyberám ako matka a feministka úryvok z kapitoly určenej pre rodičov gejskej, lesbickej a bisexuálnej mládeže.

***

Ak sa vaše dieťa rozhodlo, že vám o svojej orientácii povie, znamená to, že mu natoľko záleží na vašom vzťahu, že chce byť úprimné a autentické. To je dar. Prijmite to ako potvrdenie lásky a dôvery medzi vami.

Nikto z nás nevie, či budeme mať homosexuálne, bisexuálne alebo heterosexuálne deti, preto je dobré zabezpečiť doma také prostredie, ktoré by bolo prijímajúce pre všetkých mladých ľudí. Ak sa potom stane, že naše deti budú homosexuálne, vyrastú s pocitom, že do rodiny patria. A ak budú naše deti heterosexuálne, budú z nich tolerantní a akceptujúci ľudia. Silný postoj otvorenosti a porozumenia pomôže našim deťom otvoriť akékoľvek ťažké otázky, nielen o homosexualite.

Čerstvý vysokoškolák Richard si dodnes pamätá poznámku, ktorú povedala jeho mama, keď bol ešte na strednej škole, že by jej nevadilo, keby jej deti boli homosexuálne:

„Po rokoch to pre mňa bolo rozhodne príjemné. Myslím, že mi to dodalo pocit sily alebo istoty, ktorý iní ľudia nemali.“

Táto jediná poznámka bola pre Richarda dosť silná na to, aby mu po všetky tie roky poskytla uistenie a podporu. Ak vaše dieťa otvorí problém súvisiaci so sexuálnou orientáciou, neignorujte ho. Urobte priestor na diskusiu. Ruth dnes ľutuje, že si kedysi neuvedomila, že dcérina otázka, ktorá zdanlivo s ničím nesúvisela, bola vlastne dôležitou predohrou:

„Keď bola Margie na strednej škole, spýtala sa ma, aký mám pocit z gejského páru, ktorý býval v susednom dome. Povedala som, že je to naozaj dôležitá otázka a že som nemala čas o tom rozmýšľať. Keď sa na to spätne pozerám, uvedomujem si, že som jej vlastne povedala, že nemám čas rozmýšľať o veci, ktorá je pre ňu najdôležitejšia.“

Mnoho rodičov vyjadruje podobnú ľútosť nad tým, že nemali ani poňatia o tom, čím prechádzajú ich deti, a že sa tým ich deti museli prebojovať samy. Ako to istá mama menom Clare vyjadrila:

„Nikto mi nikdy nepovedal, že by môj syn mohol byť gej.“

Ale len preto, že vaše dieťa otvorilo túto tému, nepredpokladajte, že je gej alebo lesba. Ak zareagujete pozitívne na to, čo pokladáte za náznaky, že vaše dieťa je homosexuálne, a ukáže sa, že to nie je pravda, jednoducho prejavíte svoje presvedčenie, že každý si zaslúži rovnaké práva a akceptáciu. Ak sa naopak ukáže, že vaše dieťa je gej alebo lesba, pomohli ste tým vytvoriť ovzdušie, ktoré podporí jej alebo jeho sebavedomie.

Pamätajte, že ak vytvoríte u vás doma bezpečné ovzdušie pre homosexuálne deti, pravdepodobnosť, že by vaše dieťa bolo gej alebo lesba, sa nezvýši. Len tým dávate svojmu dieťaťu na vedomie, že vaša láska a akceptácia sú bezpodmienečné a že rešpekt patrí všetkým ľuďom.

 

Keď vám to dieťa povie

Vaša prvá reakcia, ale najmä váš ďalší postoj bude mať pravdepodobne veľmi veľký vplyv na to, ako ľahko alebo ťažko bude vaše dieťa prežívať svoju orientáciu. Aj keď si veľa rodičov robí starosti, aký bude mať ich homosexuálne dieťa ťažký život, sami môžu nerozvážne svojim deťom veľmi sťažiť život. Vy tento bolestný vzorec opakovať nemusíte. Gejská a lesbická mládež potrebuje od svojej rodiny akceptáciu. Život je už aj tak dosť ťažký, nesťažujte ho svojim deťom ešte viac.

Keď poskytnete svojmu dieťaťu pozitívny základ vo forme podpory, pomôžete mu čeliť najrôznejším zložitým situáciám, ktoré ho môžu postretnúť. Zároveň tým posilníte a obohatíte váš vzájomný vzťah.

Ako to vyjadril jeden otec:

„Ak máte homosexuálne dieťa, verte mi, že prijatie je omnoho ľahšie ako odmietnutie. Bolesť, ktorú pocítite, ak sa odtrhnete od svojho dieťaťa, je neporovnateľne väčšia ako to, čo vyplynie z akceptácie.“

 

Ako to povedať ostatným

Je zdravé, ak sa s ľuďmi, ktorým na vás záleží, podelíte o to, čo je vo vašom živote alebo v živote vašich detí podstatné alebo dôležité. Poviete im, že sa vaše dieťa dostalo na vysokú školu alebo že sa presťahovalo do iného mesta, postúpilo v práci alebo sa zasnúbilo. Pri troške šťastia ste na svoje deti hrdí a ste radi, ak máte možnosť o nich hovoriť. Aj keď je sexuálna orientácia vášho dieťaťa len kúskom pravdy o ňom, stojí to za to, aby ste sa o to podelili, rovnako ako sa delíte o iné významné veci.

Hovorte o svojich homosexuálnych deťoch rovnako, ako hovoríte o svojich ostatných deťoch. Tak ako celkom normálne poviete priateľke, že vaše dieťa išlo na výlet so svojou triedou, pokojne jej môžete povedať aj to, že ide na výlet so svojou gejskou podpornou skupinou. Tak ako hovoríte o tom, že vaše dieťa spieva v cirkevnom zbore, povedzte aj to, že vaše dieťa spieva v lesbickom a gejskom zbore. Ak by ste spomenuli, že vaša dcéra je nešťastná, pretože sa práve rozišla so svojím priateľom, potom povedzte to isté aj o jej rozchode s priateľkou.

Ak ešte len začínate svoj coming out ako rodič geja, lesby, bisexuálky alebo bisexuála, povedzte to najprv ľuďom, s ktorými sa cítite najpríjemnejšie a ktorí vyzerajú najotvorenejší. Vo väčšine prípadov platí, že ak to hovoríte s nenásilnou hrdosťou, je pravdepodobné, že reakciou bude prijatie. Mnohí rodičia zistili, že najpohodlnejší spôsob, ako to povedať, je zahrnúť informácie o svojom dieťati do rozhovoru.

Pre rodičov je dôležité, aby mohli slobodne hovoriť o svojich bisexuálnych, gejských a lesbických deťoch, ale ak vaše deti ešte nie sú pripravené na to, aby ste niečo o nich hovorili, rešpektujte to. Nakoniec je to ich život a ony musia určiť tempo svojho coming outu.

 

 

Ako citovať tento článok:

red. PRIDE mesiac: Aké dôležité je vytvorenie prijímajúceho domova pred coming outom dieťaťa In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 21/07/2023. Získané 16/07/2024 - 22:40. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/pride-mesiac-ake-dolezite-je-vytvorenie-prijimajuceho-domova-pred-coming-outom-diet