Príhovory z pochodu Nebudeme ticho!

Štvrtok 21. 11. 2019, Bratislava

Vo štvrtok 21. novembra 2019 v Bratislave vystúpila verejnosť za sexuálne a reprodukčné práva žien. V roku 2019 bolo predložených do Slovenskej národnej rady SR šesť legislatívnych návrhov s cieľom obmedzovať sexuálne a reprodukčné práva žien. Občianska spoločnosť aktívne koná, aby boli práva žien, dievčat a všetkých dotknutých ľudí zachované. Pochod organizovali mimovládne organizácie Možnosť voľby, ASPEKT a občianska iniciatíva Povstanie pokračuje.

Aktuálny návrh zákona, o ktorom bude parlament rokovať v druhom čítaní na novembrovej schôdzi, sa usiluje citovo vydierať ženy, ktoré zvažujú interrupciu, a môže penalizovať lekárov a lekárky za informovanie o interrupcii. Prečítajte si príhovory, ktoré na pochode zazneli, a pozrite si záznamy z podujatia.

 

 

Povstanie pokračuje: Ďakujeme, že nie ste ticho

„O téme reprodukčných a sexuálnych práv samozrejme treba hovoriť. A táto diskusia má byť emancipačná a musí chápať ženy ako kompetentné rozhodovať o svojich telách a životoch. Nebrať im slobodu o sebe rozhodovať a brať do úvahy ozajstné potreby ľudí.“ 

 

Možnosť voľby: Za podporu, dôveru a solidaritu

„Pokusy o zákaz interrupcií alebo ich obmedzenie tu máme od roku 1990 a odvtedy s neúnavnou vytrvalosťou pokračujú. Vďaka vytrvalej práci feministických organizácií a ďalšej občianskej spoločnosti sa zákaz nepodarilo presadiť. Podarilo sa však výrazne oklieštiť práva žien, ublížiť ženám, stigmatizovať ich. A návrhy, ktoré sú dnes v parlamente, k tomu opäť prispejú.“

 

ASPEKT: Žarty bokom

„Vážené poslankyne, vážení poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, robíte si žarty zo žien v ťažkej životnej situácii? Sú vám na smiech ľudia, čo nevedia uživiť väčšiu rodinu? Smejete sa tým, čo si nemôžu dovoliť antikoncepciu, pretože ste zakázali hradiť ju zo zdravotného poistenia? Strieľate si zo žien, ktoré žijú v násilných vzťahoch? Z tých, ktoré prežili znásilnenie a majú pred sebou nesmierne náročné životné rozhodnutia?“

 

Ako citovať tento článok:

red. Príhovory z pochodu Nebudeme ticho! In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 24/11/2019. Získané 22/05/2024 - 01:04. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/prihovory-z-pochodu-nebudeme-ticho