Prírastky do Knižnej edície ASPEKT v roku 2015

Správa o činnosti ASPEKTU za rok 2015
Do Knižnej edície ASPEKT pribudli v roku 2015 knižky múdre, vážne, interaktívne aj pre deti.
 

1043

Začiatkom roka 2015 sme vydali publikáciu Feministky hovoria o práci. Ako sa ženy stávajú subjektmi kapitalizmu, ktorú edične spracovala Ľubica Kobová. Publikácia nahliada na problematiku platenej i neplatenej práce žien prostredníctvom feministickej kritiky kapitalizmu. Obsahuje pôvodné aj prekladové texty, v ktorých autorky Miroslava Mišičková, Małgorzata Maciejewska, Pun Ngai, Martina Sekulová a Kathi Weeks analyzujú ideologické premeny práce v 20. storočí, vysvetľujú kľúčové myšlienky marxistického feminizmu, opisujú situáciu žien pracujúcich v továrenskej výrobe v Poľsku a Číne i situáciu slovenských opatrovateliek starších osôb v Rakúsku.
 

1044

Publikácia Občianky a revolucionárky. Ako, kedy, kde sa vylučujú nevhodné subjekty, ktorú editorsky pripravili Zuzana Maďarová a Alexandra Ostertágová, opisuje príbehy rôznych žien vstupujúcich do revolučného a občianskeho priestoru v rôznych časových obdobiach, na rôznych miestach a v rôznych historických, spoločenských a politických kontextoch. Šesť prekladových textov približuje možnosti rekonceptualizácie politického aktérstva na príklade aktivít feministických organizácií v hnutí za globálnu spravodlivosť (Bice Maiguashca), analyzuje nesúlad rodovej socializácie a občianskej výchovy dievčat v školách v Nórsku (Tuula Gordon), ukazuje, ako môžu konať ako občianky migrantky z rurálnych oblastí Číny v Hongkongu (Pun Ngai) i migrantky pracujúce v domácnostiach západného sveta (Charles T. Lee), hovorí o činnostiach a význame práce žien v revolučných hnutiach v roku 1968 v Mexiku (Deborah Cohen – Lessie J. Frazier) a v roku 1989 v Poľsku (Shana Penn).
 

1045

Na jar v roku 2015 vyšiel aj NEtlačený výber z textov www.aspekt.sk – jar 2015. Kolektívna editorka a autorka JAZYČNICA sa rozhodla pre virtuálnu podobu rozsiahleho, tematicky štruktúrovaného výberu textov z rovnomenného feministického webzinu na www.aspekt.sk. Texty sa najrôznejšími spôsobmi (do)týkajú témy inkluzívneho, rodovo vyváženého používania jazyka a vychádzajú z poznatku feministických a rodových teórií, že jazyk ako systém a prax spolu s ich inštitucionálnym ukotvením predstavujú ukazovateľ i nástroj uplatňovania rodovej rovnosti v spoločnosti.
 

1046

Román Slavenky Drakulić Obžalovaná (do slovenčiny preložila Alica Kulihová) je sondou do problematiky násilia. Skutočnosť, že rozprávačkou i hlavnou postavou je žena, ktorá zabila svoju matku, vieme od začiatku príbehu. Obžalovaná je už sama matkou malej dcéry. Počas súdneho procesu, v ktorom sa odmieta brániť a čokoľvek vysvetľovať, necháva plynúť svoj prúd spomienok: na svoje detstvo, rodinu a na to ako rástla, dospievala, našla si partnera, porodila dcéru. Prerozprávava svoj život od útleho detstva, vysvetľuje dôvody svojho konania, obviňuje i ospravedlňuje matku, ktorá bola tiež obeťou týrania v rodine.
 

1047

Dobrodružstvá Minky a jej najlepšej priateľky Pyžaminky nájdete už aj v druhom – vynovenom vydaní knižky Jaroslavy Blažkovej pre deti. Nádherné ilustrácie Andreja Augustína umožňujú nazrieť do fantazijného sveta veselých a neobyčajných udalostí.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ako citovať tento článok:

red. Prírastky do Knižnej edície ASPEKT v roku 2015 In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 16/02/2016. Získané 25/07/2020 - 15:13. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/prirastky-do-kniznej-edicie-aspekt-v-roku-2015