Prírastky do Knižnej edície ASPEKT v roku 2016

Správa o činnosti ASPEKTU za rok 2016

Do Knižnej edície ASPEKT pribudli v roku 2016 knižky múdre, vážne i veselé. V októbri 2016 zavŕšila naša knižná edícia dvadsaťročnicu. 

1349   1350   1351   1352

V roku 2016 sa dostala na pulty kamenných i internetových kníhkupectiev kniha Jany Cvikovej Ku konceptualizácii rodu v myslení o literatúre, ktorú ASPEKT vydal v spolupráci s Ústavom svetovej literatúry SAV. Autorka v nej kriticky skúma rozmanité podoby feministickej literárnej vedy ako radikálneho obratu vo výskume literatúry, pričom sa venuje aj situácii na Slovensku a v Českej republike po roku 1989. V tejto výnimočnej publikácii autorka sonduje možnosti interdisciplinárneho uplatnenia kategórie rodu v literárnej historiografii prostredníctvom konkrétnych analýz.

Po čitateľskom úspechu knihy Ireny Brežnej Nevďačná cudzin(k)a sa náš sklad s policami tejto knihy vyprázdnil, preto v roku 2016 vyšlo jej druhé vydanie. V roku 2016 za ňu autorka získala Cenu Dominika Tatarku a kniha sa dostala aj do finálovej desiatky prestížnej Ceny Anasoft Litera.

Prvé slovenské vydanie próz a najmä poézie maďarskej autorky Erdős Virág pod názvom Moja vina a iné zostavila Eva Andrejčáková, poéziu prebásnil Vlado Janček, prózu Eva Andrejčáková a po jednom texte prekladateľsky prispeli Renáta Deáková a Gabriela Magová. Autorka vo svojej próze a najmä poézii kriticky reaguje na súčasnú neradostnú spoločenskú situáciu a jej texty sa vyznačujú hravosťou a grotesknou autorskou sebareflexiou.

V tomto roku vyšla aj kniha troch próz Jany Juráňovej pod názvom Cudzie príbehy. V prózach Zuzana a zopár starcov, Obeť a Cudzí príbeh autorka tematicky spracováva mediálnu manipuláciu, brutálnu vraždu a účelovosť vo vzťahoch, venuje sa skryto i otvorene tolerovanej sociálnej nespravodlivosti a sleduje, ako súčasný bežný život často vyrastá z vlákien minulého režimu a aké metódy klamania nám pomáhajú ukryť pred nami samotnými to, čo vidíme.

V roku 2016 sme začali pripravovať ďalšie aspektovské knižky:

Román chorvátsko-nemeckej spisovateľky Marice Bodrožić Kirschholz und alte Gefühle Čerešňové drevo a staré city  (Luchterhand 2012) vyjde v preklade Jany Cvikovej. Slovenskému publiku predstavíme doteraz neznámu autorku, ktorá si v kontexte nemecky písanej literatúry svojimi prózami, románmi, poéziou aj esejami zabezpečila široké uznanie.

Antológia slovenských poetiek 20. storočia pod názvom Potopené duše. Z tvorby slovenských poetiek v prvej polovici 20. storočia predstaví tvorbu viacerých menej známych autoriek: Ľ. Groeblová, Š. Buganová, Z. Jesenská, H. Riasnická, M. Jusková, H. Fiebigová, N. Preusová, H. Záhorská, V. Štepanovičová, E. Kamenická, S. Manicová, B. Dunajská, V. Szathmáry-Vlčková a V. Markovičová-Záturecká. Výber z ich tvorby bude sprevádzať výber z nebásnických textov (články, eseje, korešpondencia) a fotodokumentácia. Antológiu zostavila na základe dlhoročného intenzívneho archívneho štúdia literárna vedkyňa Andrea Bokníková, ktorá k nej napísala aj rozsiahlu úvodnú štúdiu.

Kniha švajčiarsko-slovenskej spisovateľky Ireny Brežnej Plávam, teda som v preklade Jany Cvikovej prinesie žánrovo aj tematicky rozmanitý výber próz, literárnych esejí a reportáží, ktoré sa vyznačujú nezameniteľným štýlom a nekaždodennou reflexiou závažných tém ako migrácia, nacionalistické zaťaženie minulosti a prítomnosti, vojnové konflikty, terorizmus či každodenné spolužitie v rozmanitosti.

V prekladoch do nemčiny, angličtiny a maďarčiny vyšli v rôznych vydavateľstvách viaceré tituly Knižnej edície ASPEKT:

Ako citovať tento článok:

red. Prírastky do Knižnej edície ASPEKT v roku 2016 In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 07/03/2017. Získané 23/05/2024 - 17:44. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/prirastky-do-kniznej-edicie-aspekt-v-roku-2016