Program DOD v knižnici ASPEKTU

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ V KNIŽNICI ASPEKTU

štvrtok 27. 11. 2014

12.00 – 19.00

 

12.00 – 17.00_PROGRAM VOĽNÝ...

... Počas ktorého vás pri káve a čaji privítajú aspekťáčky. Rady sa s vami len tak porozprávame, vypočujeme si, na čom pracujete a o čom uvažujete, prekonzultujeme vaše školské práce a ukážeme vám rôzne knižky z knižnice, do ktorej sa môžete bezplatne registrovať.

... Odborné konzultácie vašich prác s rodovými expertkami Janou Cvikovou a Janou Juráňovou.

 

16:30 – 19:00_PROGRAM PLÁNOVANÝ...

...  O ASPEKTE (16.30), aspektovskej knižnici, webstránke a knižnej edícii.

 

... O NEŽNEJ REVOLÚCII (17.00) a ne/viditeľných revolucionárkach. Spoločne budeme uvažovať aj o tom, ako sa ženy zúčastnili Nežnej revolúcie,  ako si ich verejnosť ne/pamätá, aký obraz o Novembri 1989 každoročne vytvárajú médiá, kto v tomto obraze hrá hlavnú úlohu a kto v ňom chýba.

... Mediálny archív Nežnej revolúcie predstaví Zuzana Maďarová.

... Hlas revolucionárkam môžete dať aj vy, keď počas DOD prečítate z ich spomienok uverejnených v publikácii ASPEKTin jar 2013.

 

... O OBČIANSTVE (18.00) a občianstve druhej kategórie. Ako vyzerá „správny občan“? Môže byť občiankou? Ako sa obraz „správneho občana“ mení v rôznych historických a politických súvislostiach? Koho obraz „správneho občana“ zahŕňa a koho, naopak, z pomyselného národného či občianskeho spoločenstva vylučuje?

... Monitoring mediálnej reprezentácie občianstva v obdobiach významných udalostí v domácej a zahraničnej politike SR predstaví Alexandra Ostertágová.

... O rasizme v predvolebných kampaniach bude hovoriť Vlasta Paholíková.

 

***

  

 

Projekt Podpora rozvoja rodovej kompetencie prostredníctvom publikačno-vzdelávacích aktivít bol podporený sumou 80928 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Podpora rozvoja rodovej kompetencie prostredníctvom publikačno-vzdelávacích aktivít je Posilnenie kapacít MVO a zlepšenie podmienok na fungovanie občianskej spoločnosti.

Ako citovať tento článok:

red. Program DOD v knižnici ASPEKTU In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 19/11/2014. Získané 22/02/2024 - 21:42. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/program-dod-v-kniznici-aspektu