Proti násiliu páchanému na ženách

ASPEKT sa pridáva k miliónom ľudí, ktorí protestujú proti násiliu páchanému na ženách v Indii. V uplynulých dňoch zomreli dve ženy, ktoré v Naí Dillí a v Pandžábe znásilnila skupina mužov.

Masové protesty v Indii i v ďalších krajinách vyvolal prípad skupinového znásilnenia 23-ročnej ženy, ku ktorému došlo na verejnosti – v autobuse v hlavnom meste Naí Dillí. Mladá študentka podľahla vážnym zraneniam. Šesť mužov podozrivých zo spáchania tohto trestného činu už polícia zatkla, piati z nich sa v najbližších dňoch postavia pred súd a hrozí im doživotné väzenie až trest smrti. Počas protestov na verejnosť prenikli správy o ďalšom prípade skupinového znásilnenia, ktoré sa skončilo smrťou obete. Skupina mužov znásilnila 17-ročnú ženu, ktorá sa rozhodla prípad nahlásiť na polícii. Policajti sa ju však od toho snažili odhovoriť a poradili jej, aby sa zosobášila s jedným z útočníkov alebo súhlasila s finančným odškodnením. Čin sa začal riešiť až po tom, čo žena spáchala samovraždu.

Tieto prípady hovoria len o jednej z rôznych foriem násilia, ktoré ženy v Indii denne zažívajú. Napriek tomu, že v niektorých oblastiach sa postavenie žien v krajine zlepšilo – napríklad vzrástlo ich zastúpenie vo vláde či na trhu práce, ohlásených prípadov násilia páchaného na ženách je čoraz viac. V roku 2011 vzrástol počet nahlásených znásilnení o 10% v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Ženy, ktoré zažili násilie, sa pod vplyvom prevládajúcich spoločenských noriem a postojov verejnosti opakovane dostávajú do situácií, ktoré sú pre ne rizikové, a po znásilnení sú často nútené zosobášiť sa s útočníkom. Veľké domáce i medzinárodné protesty prinútili vládu vyhlásiť, že proti násiliu páchanému na ženách prísne zakročí. Plánuje napríklad pripraviť novú legislatívu či zamestnať viac policajtiek.

Hoci sa médiá venujú problému rodovo podmieneného násilia najmä v Indii, treba pripomenúť, že tento problém existuje aj v iných krajinách, vrátane Slovenska. Podľa reprezentatívneho výskumu, ktorý realizoval Inštitút pre výskum práce a rodiny v roku 2008, je násiliu vystavená každá piata žena na Slovensku. Viac ako 21% dospelých žien vo veku od 18 do 64 rokov, ktoré mali v čase výskumu partnera, zažilo z jeho strany násilie. Ešte vyšší je výskyt násilia od bývalých partnerov – 27,9%. (Bodnárová – Filadelfiová – Holubová, 2008) „Údaje o násilí, ktoré ženy zažívajú mimo partnerských vzťahov, sú rovnako alarmujúce: skúsenosť s aspoň jedným sledovaným prejavom násilia počas svojho života referovalo 67,9% žien; presnejšie 14% zažilo priamy fyzický útok, s vyhrážaním, zbitím či zabitím sa stretlo 14% žien, s pokusom o znásilnenie 10% a znásilnené boli 2% žien.“ (Mesochoritisová – Karlovská, 2011, s. 32)

 

Referencie

ČTK: Desaťtisíce Indov vyšlo na smútočný pochod po smrti znásilnenej ženy. In pravda.sk 29. 12. 2012. Dostupné na: http://spravy.pravda.sk/surovo-znasilnene-dievca-zomrelo-india-sa-pripravuje-na-velke-protesty-1av-/sk_svet.asp?c=A121229_093405_sk_svet_p23#ixzz2H1WWOROp
India gang rape: Delhi to appoint more policewomen. In bbc.co.uk 4. 1. 2013. Dostupné na: http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-india-20907453
Krčmárik, Matúš: Znásilnená žena po smrti mení Indiu. In sme.sk 3. 1. 2013. Dostupné na: http://www.sme.sk/c/6655043/znasilnena-zena-po-smrti-meni-indiu.html
Mesochoritisová, Adriana – Karlovská, Dušana: Násilie páchané na ženách. In Mesochoritisová, Adriana – Zezulová, Jana (ed.): Monitorovacia správa o plnení Záverečných zistení Výboru pre odstránenie diskriminácie žien v SR. Bratislava: Možnosť voľby 2011, s. 32 – 40. Dostupné na
http://moznostvolby.sk/wp-content/uploads/2014/08/Monitorovacia-sprava.pdf
Webová stránka Global Fund for Women: http://www.globalfundforwomen.org

Ako citovať tento článok:

red. Proti násiliu páchanému na ženách In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 05/01/2013. Získané 14/04/2024 - 12:51. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/proti-nasiliu-pachanemu-na-zenach