Prvá kniha Herty Müller v slovenčine

161Prvou knihou nositeľky Nobelovej ceny Herty Müller v slovenčine je román Dnes by som sa radšej nestretla, ktorý na jar 2011 v preklade Adama Bžocha vydalo Artforum; v originále vyšiel po prvý raz v roku 1997 pod názvom Heute wär ich mir lieber nicht begegnet. 

Herta Müller (1953) je nemecká spisovateľka rumunského pôvodu, ktorá sa stala nositeľkou Nobelovej ceny za literatúru za rok 2009. Od roku 1987 žije v Nemecku, no vo svojich dielach sa nástojčivo vracia k hrôze a banalite zla v komunistickej diktatúre. Ako povedala vo svojej nobelovskej reči: „to, čo sa nedá povedať, sa dá napísať“ a „na smrteľný strach“ možno reagovať „hladom po živote“, ktorý sa u nej stal „hladom po slove“.

Román Dnes by som sa radšej nestretla, poeticky skomprimovaný do jednej cesty električkou k budove tajnej polície, sýti slovami príbehy dotýkajúce sa života mladej ženy, ktorá „je predvolaná“:
„Major Albu hovorí: Vidieť na tebe, čo si myslíš, nemá zmysel zapierať, len strácame čas. Čas strácam ja, nie my, on je predsa tak či tak v službe. Vyhrnie si rukáv a pozrie sa na hodinky. Je na nich čas, ale nie to, čo si myslím. Ak nevidí Paul, čo si myslím, potom to už tento tu nevidí vôbec.“

Prečítajte si ukážky z knihy alebo si ju príďte požičať do knižnice ASPEKTU.

Ako citovať tento článok:

red. Prvá kniha Herty Müller v slovenčine In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 06/03/2012. Získané 22/05/2024 - 00:35. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/prva-kniha-herty-mueller-v-slovencine