Prvá prezentácia Knižnej edície ASPEKT v októbri 1996

Knihy sme v ASPEKTE začali vydávať pred dvadsiatimi rokmi ako rozvíjanie práce na feministickom kultúrnom časopise Aspekt, ktorý vtedy vychádzal už tretí rok. Prvými titulmi Knižnej edície ASPEKT boli román vo veršoch Príbeh lásky storočia fínsko-švédskej autorky Märty Tikkanen v preklade Jarmily Cihovej a prebásnení Mily Haugovej a kniha próz Jany Juráňovej pod názvom Siete, ktorá kontrapunkticky spája novely Do siete odetá a Až za hrob. Predstavili sme ich na trojdňovom multi-podujatí Dni ASPEKTU.

1278  1279
Časť Dní ASPEKTU bola vyhradená literatúre: čítaniu spisovateľky Aleny Wagnerovej, ktorej texty vyšli v časopise Aspekt 2/1996 Strachy a bariéry; prezentácii produkcie Wiener Frauenverlag (Viedenského ženského vydavateľstva, dnes Milena Verlag); čítaniu Alty Vášovej; prezentácii Knižnej edície ASPEKT, ktorú privítali aspekťáčky Jana Cviková, Anna Daučíková, Jana Juráňová a Eva Riečanská. Na čipkovanej vizuálnej koncepcii „ružovej edície“, ktorá bola ironickým odkazom na červenú knižnicu, sa podieľali akademická sochárka Anna Daučíková a grafička Jana Sapáková.

1281

Dni ASPEKTU nazreli aj do iných oblastí, ktorými sme sa od roku 1993 zaoberali, a priniesli: prezentácie feministických projektov z Nemecka, Českej republiky, Poľska a Rakúska – zo Slovenska sa okrem ASPEKTU predstavilo lesbické združenie museion, teda predstavila ho jeho zakladateľka Hana Fábry; prednášky o ľudských právach (Hana Havelková, Alena Wagnerová, Vlasta Jalušić); filmový dokument Zuzany Jezerskej o Štvrtej svetovej konferencii žien v Pekingu; úryvok z divadelnej monodrámy Jany Juráňovej Salome (Zita Furková a Dodo Šošoka); performancie výtvarníčok (Anna Daučíková a Eva Filová, Anabela Žigová, Helena Lukášová); koncert skupiny Zuby nehty; videoprojekcie švajčiarských výtvarníčok (Muda Mathis, Pippilotti Rist) a slovenských autoriek (Anna Daučíková, Jana Bodnárová, Eva Filová a Natália Martincová, Elena Pätoprstá); prednášku Dušana Brozmana o feministickom akcionizme a ženskom body arte; jedinečnú – prvú v Československu vôbec – návštevu legendárnej rakúskej performerky a mediálnej umelkyne Valie Export, ktorá komentovala videoprojekciu svojich prác. Podujatie fotografovala Katarína Marenčinová.

 

1273Prezentácia Knižnej edície ASPEKT: Jana Cviková a Anna Daučíková (v popredí), Jana Juráňová a Eva Riečanská – „Sektom šetrne polievame obálky kníh Príbeh lásky storočia a Siete, kníh nám bolo ľúto.“ (11. 10. 1996)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1274Jana Bittnerová číta z románu Märty Tikkanen Príbeh lásky storočia (11. 10. 1996)

 

 

 

 

 

 

1275 Úryvok z monodrámy Jany Juráňovej v interpretácii  Zity Furkovej a Doda Šošoku (10. 10. 1996)

 

 

 

 

 

1276Texty Aleny Wagnerovej v Aspekte 2/1996 Potíže s usednutím a Nedeľné raňajky: Jana Cviková, Jana Juráňová a Alena Wagnerová (10. 10. 1996)

 

 

 

 

 

1277Alta Vášová číta zo svojich textov – v Aspekte 1/1994 vyšiel text S Boženou a v Aspekte 1/1995 prózy Poistky a Miesto, čas, príčina (10. 10. 1996)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha: 
Ako citovať tento článok:

red. Prvá prezentácia Knižnej edície ASPEKT v októbri 1996 In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 24/10/2016. Získané 25/09/2022 - 01:18. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/prva-prezentacia-kniznej-edicie-aspekt-v-oktobri-1996