Publikácie k téme zosúlaďovania osobného a pracovného života

Medzinárodný deň rovnosti žien a mužov 19. jún je v tomto roku venovaný zosúlaďovaniu pracovného a osobného života opatrujúcich osôb, predovšetkým rodičov malých detí. V knižnici ASPEKTU nájdete rôzne knihy, príručky a brožúry, ktoré sa zaoberajú platenou a neplatenou prácou, rodičovstvom - materstvom aj otcovstvom, ako aj zosúlaďovaním osobného a pracovného života. Pripravili sme pre vás informáciu o dostupných publikáciách k tejto téme.

Zosúlaďovanie osobného a pracovného života.
Profesia

 • diskriminácia/segregácia profesijná
 • profesie
 • kancelárska práca
 • manuálna práca
 • neplatená práca
 • samostatná zárobková činnosť
 • práca a rodina (zosúlaďovanie pracovného a rodinného života)

Rodina

 • deti, tínedžeri a tínedžerky
 • manželstvo
 • rodičovstvo (materstvo, otcovstvo, nevlastní rodičia, gejskí a lesbickí rodičia, rodičia - samoživitelia, výchova detí)
 • rodinná ekonómia, financie a príjem

Politika zamestnanosti

Politika antidiskriminácie

Ako citovať tento článok:

red. Publikácie k téme zosúlaďovania osobného a pracovného života In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 28/07/2011. Získané 17/07/2024 - 12:32. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/publikacie-k-teme-zosuladovania-osobneho-pracovneho-zivota