Recenzie a mediálne výstupy v roku 2021

Správa o činnosti ASPEKTU

Prečítajte si výber z toho, čo o našich knihách napísali médiá.

Ku knihe Jana Juráňová: Naničhodnica (výber)

2070

Patrik Garaj v Denníku N napísal: „Juráňová zručne načrtáva scenáre nemocničných hierarchií, pravidiel, zákazov a obmedzení, ktoré v tomto prostredí vládnu. Každý návštevník chce vyriešiť svoj problém, no musí vedieť, kedy a kde sa vyskytnúť, s kým a ako komunikovať, čoho sa vyvarovať a ako nestratiť hlavu. Je to ako korčuľovanie skutočným životom.“

 

V dvojrecenzii v časopise Glosolália sa vyjadrila recenzentka Eva Lalkovičová: „To, v čom je Juráňovej próza skutočne silná, je podrobné a empatické vykreslenie príbehu.“ Dominika Madro zasa napísala, že „Juráňovej Naničhodnica sa číta ľahko, je ‚trefná‘ v nastolených situáciách, čitateľsky atraktívne sa pohráva s krehkosťou Ľudmily a jej až alarmujúco neľudskými životnými podmienkami...“

 

Porotkyňa ceny Anasoft litera pre rok 2021 česká spisovateľka Radka Denemarková o knihe napísala: „Juráňová se úplně vymanila ze všech frází literárních i politických, a to je pro mě taková autorka, která jednom dokládá, že skutečně adekvátní reakcí na mizérii tohoto světa je pro spisovatele jenom literatura. Je to takový nepohodlný duch, který v té knize sídlí a zároveň je to, myslím, důležité pro každého autora prózy, že nelze psát, pokud autor nevidí souvislosti, které vedou k dnešku a které vedou k celku toho románu ve smyslu, že ona umí propojit intimní průzkum postav, psychologicky je naprosto věrohodně prosvětlit, ale zároveň zachytí i tu druhou rovinu, to znamená esenci společnosti nebo stav vědomí v určité době.“

 

Ku knihe Barbora Hrínová: Jednorožce (výber)

2071

Zora Handzová v Pravde o knihe napísala: „Jednorožce Barbory Hrínovej sú zriedkavý úkaz najmä pre svoje intímne ladenie. Debutantka v každom z príbehov otvára čitateľom dvere do svojho vnútorného sveta a pohľad na veci okolo nás je jemný a citlivý, no nechýba mu humor ani odvaha.“

 

Jedna z porotkýň aktuálneho ročníka ceny Anasoft litera Mária Ferenčuhová o knihe povedala: „Je to kniha, ktorá je v tom najlepšom zmysle slova introvertná a introvertská, bez toho, aby sme vnímali introvertnosť stereotypne ako plachosť, hanblivosť a neschopnosť  vyjsť s kožou na trh. Táto kniha je vo svojej neokázalosti veľmi úprimná, poctivá a smelá.“ 

 

„To, čo je nebadateľné a často považované za periférne alebo menejcenné, sa v knihe Barbory Hrínovej Jednorožce dostáva do centra pozornosti. Hrínová nám ukazuje, že krehkosť, ktorú máme tendenciu prehliadať, môže byť hodnotou. Citlivosť v jej debutových poviedkach nie je prezentovaná ako zlyhanie, ale je presvedčivo tvarovaná ako základný atribút ľudskosti. Hrínová píše o inakosti, neexotizuje ju však ani neexploatuje, a práve preto nám umožňuje prijať rozličné spôsoby života či hľadania identity.“ Zdôvodnila odborná porota, prečo udelila cenu Anasoft litera Barbore Hrínovej za knihu Jednorožce.

 

Obe autorky poskytli aj viacero rozhovorov, linky na ne nájdete na našej webovej stránke.

 

Ako citovať tento článok:

red. Recenzie a mediálne výstupy v roku 2021 In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 17/02/2022. Získané 10/07/2024 - 19:21. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/recenzie-medialne-vystupy-v-roku-2021