Redaktor alebo ghostwriter?

Pozývame na diskusiu

Redaktor alebo ghostwriter?

 

KEDY: pondelok 24. apríla 2017 o 18.00

KDE:  Kníhkupectvo Martinus.sk, Obchodná ulica č. 26, Bratislava

 

Odkiaľ pokiaľ siahajú kompetencie redaktora? Podľa početných výhrad k redakcii textov sa zdá, že hlavnú vinu za výslednú podobu knihy nesie on. Očakáva sa už od redaktora, aby knihu vlastne celú prepísal? Diskusiu s Radoslavom Passiom a Evou Mládekovou bude viesť Jana Cviková.

Ako citovať tento článok:

red. Redaktor alebo ghostwriter? In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 21/04/2017. Získané 30/06/2020 - 22:04. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/redaktor-alebo-ghostwriter