Revue svetovej literatúry v Goetheho inštitúte

Pozývame na prezentáciu nemeckého čísla časopisu Revue svetovej literatúry.

1244

KEDY: streda 5. októbra o 18.00

KDE: Goetheho inštitút, Panenská 33, Bratislava

S podporou Goetheho inštitútu vyšlo nové číslo Revue svetovej literatúry. Predstavuje tvorbu autoriek a autorov píšucich po nemecky, ale pochádzajúcich z rôznych kútov sveta. Zostavovateľkou je germanistka Jana Cviková, ktorá sa pri výbere sústredila na diela tematizujúce nemčinu ako nesamozrejmý literárny jazyk a na skúsenosť s migráciou. Výsledkom je súbor rôznorodých zaujímavých prozaických a publicistických textov a jednej drámy z pera súčasných hviezd nemeckej literatúry ako Emine Sevgi Özdamar, Terézia Mora, Navid Kermani, Olga Grjasnowa či Marica Bodrožić, ako aj začínajúcich autoriek. Číslo ilustrujú fotografie z výstavy Strach z neznámeho, ktorú v Kunsthalle Bratislava kurátorsky pripravila Lenka Kukurová. Tretie tohtoročné číslo Revue svetovej literatúry zároveň prináša úryvky z viacerých kníh, ktoré na vydanie pripravuje ASPEKT.
 
Podujatie so zostavovateľkou Janou Cvikovou, šéfredaktorkou Revue svetovej literatúry Gabrielou Magovou a viacerými prekladateľmi a prekladateľkami.

Podujatie sa koná v slovenskom jazyku.

Vstup voľný.

Ako citovať tento článok:

red. Revue svetovej literatúry v Goetheho inštitúte In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 30/09/2016. Získané 22/02/2024 - 17:29. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/revue-svetovej-literatury-v-goetheho-institute