Rodová čitáreň s ASPEKTOM

ASPEKT má 30

Pozývame na diskusiu s Janou Juráňovou a Dominikou Moravčíkovou, finalistkami Anasoft litera, spojenú s autorským čítaním:

Rodová čitáreň s ASPEKTOM

KEDY: sobota 2. 12. 2023, 19.00

KDE: Centrum nezávislej kultúry Wave, Námestie Kráľovnej pokoja 3, Prešov

Moderuje filozofka Adriana Jesenková.

Podujatie je súčasťou kampane 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách, ktoré organizuje združenie MyMamy. MyMamy poskytuje podporu ženám zažívajúcim násilie v párových vzťahoch a ich deťom formou poradenstva a ubytovania.
 

Jana Juráňová mala vo finále ceny Anasoft litera nominovaných 5 kníh z ASPEKTU, najnovšia z nich je Naničhodnica (2020). Román je sondou do zdravotníckeho prostredia i prostredia médií, tzv. celebrít i ľudí, ktorí sú okato spokojní so sebou a svojím kresťanským prístupom k životu. Porotkyňa Radka Denemarková povedala o tejto knihe: „Jana Juráňová napísala román, ktorý je dômyselne a kompozične zostavený bravúrne. Je to akási sieť príbehov rôznych postáv, ktorých stredobodom je osemdesiatročná pani Ľudmila. Postava, ktorá sa ocitá v akomsi medzipriestore, spoločnosť ju odsúva na okraj a z perspektívy každej z postáv, ktoré s ňou prídu do styku, ktoré o nej premýšľajú alebo ktoré sa zapletú do jej príbehu, cítime určitú spoločenskú klímu, prečo sa títo ľudia na okraj spoločnosti vôbec dostávajú. Sú tam odsúvaní, pretože spoločnosť sa jednoducho nechce nakaziť nešťastím druhých. Cez všetku reálnosť jednotlivých príbehov postáv, knihe nechýba tajomstvo a to zásadné, čo (podľa mňa) potrebujeme v románe – priestor na rôznorodú čitateľskú interpretáciu. Keď som tento román čítala po druhý raz, zrazu bolo možné odkryť ďalšie možnosti, ako tento celok čítať..."

Ďalšie nominované boli: Orodovnice (2006), Žila som s Hviezdoslavom (2008), Lásky nebeské (2010)Nevybavená záležitosť (2013).

2100  

2101

2102

 

2106

2105

 

Dominika Moravčíková: Dom pre jeleňa (Koloman Kertész Bagala 2022)

Dominika Moravčíková je poetka, prozaička a doktorandka muzikológie. Príbehy v knihe Dom pre jeleňa spájajú skúmanie hraníc medzi človekom a zvieraťom, medzi prírodou a ľudským obydlím. Rodiny žijúce v rôznych typoch osídlenia (od horskej osady cez salaš až po samotný Dom pre jeleňa) sa ocitajú v osídlach prekliatia, tajomstva, či sporu o vlastníctvo na pozadí vojnového alebo náboženského konfliktu. Kniha je sprevádzaná ilustráciami Miriami Kardošovej. Dielo Dom pre jeleňa sa dostalo do finálovej pätky Anasoft litera 2023. Ako hovorí o knihe porotca Petr Borkovec: “Ocenil som vrstevnatosť textu, literárnosť v dobrom slova zmysle, hravosť, humor. Na mňa osobne vanie z tých rozprávaní strašná tieseň, taká tajomná sila a oboje sa to týka predovšetkým dievčat a žien.“

2108

 
***
 
Projekt Rôzne cesty k rovnosti získal grant z Nórska v sume 179 730 €. Projekt bol spolufinancovaný v sume 26 959 € zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je Zvýšené porozumenie rodovej rovnosti. Navýšený grant o: 36 420 €, Aktuálny grant: 216 150 €
Cieľom projektu je zvýšené porozumenie o rodovej rovnosti.
Realizované opatrenia zamerané na vzdelávacie aktivity a aktivity zvyšujúce povedomie v oblasti rodovej rovnosti.
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe
www.norwaygrants.sk/dgv
2091

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 

 

 

Ako citovať tento článok:

red. Rodová čitáreň s ASPEKTOM In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 21/11/2023. Získané 18/07/2024 - 06:39. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/rodova-citaren-s-aspektom