Rodová rovnosť v práve: Skryté dedičstvo socializmu

Pozvánka

Pozývame na predstavenie knihy Barbary Havelkovej

Rodová rovnosť v práve: Skryté dedičstvo socializmu

spojené panelovou diskusiou

 

KEDY: streda 17. máj 2017, 14.00  - 16:00

KDE: zasadačka SAV (5. poschodie), Klemensova ulica č. 19, Bratislava

 

Barbara Havelková pôsobí na Lincoln College a učí na fakulte práva univerzity v Oxforde. Zameriava sa na oblasť práva EU, verejného práva, ľudských práv, komparatívneho  práva pre problematiku rovnosti a feministickej jurisprudencie. Vo svojom výskume sa sústreďuje na právnu úpravu rodu v Strednej Európe. Je poradkyňou premiéra vlády Českej republiky v otázkach rodovej rovnosti a práva.

Po predstavení publikácie autorkou v panelovej diskusii vystúpia:  Zuzana Magurová  (Ústav štátu a práva SAV), Jana Cviková (ASPEKT a Ústav svetovej literatúry SAV) a Ľubica Kobová (Katedra genderových studií, FHS UK, Praha). Diskusiu bude moderovať  Šarlota Pufflerová (ODZ).

 

V prílohe nájdete leták k vydaniu publikácie v angličtine s jej stručným obsahom.

 

Prihlásiť sa môžete TU.

Príloha: 
Ako citovať tento článok:

red. Rodová rovnosť v práve: Skryté dedičstvo socializmu In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 28/04/2017. Získané 01/07/2020 - 20:14. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/rodova-rovnost-v-prave-skryte-dedicstvo-socializmu