Rodový aspekt v interdisciplinárnom diskurze

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pozýva na prednáškový cyklus Rodový aspekt v interdisciplinárnom diskurze

KEDY: stredu 15. apríla 2015 od 9.45
KDE: Historická aula rektorátu UPJŠ, Šrobárova 2, Košice

Príspevky prednesú Libuše Heczková, Jana Cviková, Dana Hučková a Ingrid Puchalová. Cieľom podujatia je sprístupniť odborne vyvážený pohľad na jednu z aktuálnych súčasných tém a zoznámiť prítomných s vedeckým výskumom a jeho výsledkami v interdisciplinárnych súvislostiach.

Pozrite si program podujatia a abstrakty pozvaných prednášok.

Ako citovať tento článok:

red. Rodový aspekt v interdisciplinárnom diskurze In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 13/04/2015. Získané 25/02/2020 - 12:26. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/rodovy-aspekt-v-interdisciplinarnom-diskurze